Del

Aarhus Kommune, Spar Nord Fonden og Aarhus Teater er gået sammen om at videreføre Åben Skole-projektet Ej blot til lyst til 2025 med en bevilling på 3 millioner. Det betyder, at tusindvis af nye skolebørn og deres lærere kan dygtiggøre sig i danskfaget gennem mødet med scenekunsten.

Drama på skoleskemaet

Siden 2015 har Drama stået på skoleskemaet på mange af de århusianske folkeskoler i forbindelse med Aarhus Teater Lærings efteruddannelse Ej blot til lyst. Projektet så dagens lys i forbindelse med folkeskolereformen, der åbner for øget samarbejde mellem folkeskolen og kulturlivet.

Ej blot til lyst har fokus på at kompetenceudvikle dansklærerne, så de får redskaber til at inddrage teatret i danskundervisningen – ikke som et afbræk fra undervisningen, men som en integreret del af den. Dansklæreren står i mesterlære hos AT Lærings teaterpædagoger og i løbet af et helt skoleår, som efteruddannelsen varer, er de på kursus sammen med eleverne.

Kan teatret lære lærere at gøre eleverne dygtigere til dansk?

Det var spørgsmålet, som Aarhus Universitets forskningsteam satte sig for at finde svar på i 2015, da Ej blot til lyst så dagens lys. Tre år senere, i forskningsrapporten Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget (2018), kunne forskerne svare entydigt ja. Elevernes viden og færdigheder udvikler sig gennem projektet inden for de danskfaglige kompetenceområder. Men forskningen påviser samtidig et dannelses- og inklusionsmæssigt potentiale i Ej blot til lyst: “Mange af de deltagende klasser er sammensat af elever med forskellig etnisk baggrund, og gennem arbejdet med teaterpædagogikken får eleverne erfaring med at agere i forskellige roller i et fællesskab. Dette træner dem i at række ud over sig selv, og der ses følgelig mange tegn på, at elevgruppernes trivsel øges mod mere inkluderende og velkommunikerende fællesskaber”.

Ej blot til lyst
Tidligere Ej Blot Til Lyst-forløb på Kragelundsskolen i Aarhus. Foto Mikkel Cantzler Christensen/Aarhus Teater.

Også blandt aftagerne ude på de aarhusianske skoler vægtes det relationelle aspekt af Ej blot til lyst. Pædagogisk leder indskoling/mellemtrin på Solbjergskolen, Lene Koch Borchmann udtaler:

”De deltagende lærere oplever, at de sammen med deres elever på en sjov og engagerende måde tilegner sig helt ny viden om netop Krop og Drama i danskundervisningen. … Eleverne giver tydeligt udtryk for, at det er en ny og god måde at blive undervist på. Vi oplever, at de er meget engagerede. Mange af de øvelser, eleverne skal lave i forbindelse med at fortolke tekster, kræver, at de kan samarbejde lynhurtigt, blive enige og “lytte til hinanden” – både verbalt og kropsligt. Det er kompetencer, som vi kan se, har positiv afsmittende effekt i det øvrige arbejde i elevernes skolehverdag”.

6.250 børn i EJ BLOT TIL LYST

Ej blot til lyst er måske det mest omfattende teaterpædagogiske projekt i Danmark. Når Ej blot til lyst 3.0 får sin foreløbige afslutning i 2025, vil knap halvdelen af Aarhus Kommunes folkeskoler have deltaget i et partnerskab med AT Læring. 6.250 børn i primært indskoling/mellemtrin vil have stiftet bekendtskab med scenekunsten i danskfaget, sagt replikker og spillet små scener for deres kammerater. 265 dansklærere vil have stået i mesterlære på Aarhus Teater i løbet af et helt skoleår, hvor de har fået nye redskaber til at inddrage scenekunsten i danskfaget og skabe en motiverende og varieret undervisning for eleverne.

Ej blot til lyst
Partnere bag Ej Blot til Lyst: Direktør Bo Uggerhøj, Spar Nord Fonden, Rådmand Thomas Medom, Børn og Unge, Aarhus Kommune, Teaterdirektør Trine Holm Thomsen, Aarhus Teater, Leder Morten Daugbjerg, Aarhus Teater Læring. Foto Aarhus Teater/Mikkel Christensen

Krop og Drama – et hul i læreplanen

Ej blot til lyst er med til at udfylde et strukturelt tomrum i folkeskolen. Drama som fag har i mange år været nedprioriteret sammenholdt med de øvrige kreative fag. Krop og Drama står som et obligatorisk færdigheds- og vidensmål i læreplanen for danskfaget, men da Drama ikke længere udbydes som obligatorisk fag på læreruddannelserne, mangler dansklærerne i folkeskolen generelt de fornødne teaterpædagogiske færdigheder for at kunne undervise i Drama. Netop derfor vil interesseorganisationen Dansk Teater arbejde for drama atter kommer på skoleskemaet.

”Aarhus Teater Lærings Ej blot til lyst er en efteruddannelse af dansklærere, som både teater- og skoleverdenen kan lære af. Ved at arbejde målrettet med scenekunst og teaterpædagogisk kompetenceudvikling af såvel folkeskolelærere som studerende på Læreruddannelsen i Aarhus, er Aarhus Teater Læring med til at vise en vej, hvor økosystemet styrkes og drama for børnenes skyld kan komme på skoleskemaet,” udtaler direktør for Dansk Teater Peter Mark Lundberg.

Læs mere om Ej blot til lyst her.

Kilde: Pressemeddelelse, Aarhus Teater

OM AARHUS TEATER LÆRING

AT Læring er en af de største teaterpædagogiske afdelinger i dansk teater. Afdelingen beskæftiger tre fastansatte og seks projektansatte teaterpædagoger samt en leder. Fælles for medarbejderne er, at de kender skoleverdenen indefra og kan arbejde i rummet mellem skole og teater.

I 2019/20 (seneste normalesæson) deltog 5900 børn, unge og lærere hos AT Læring. I 2020/21, der var planlagt på samme deltagelsesniveau, blev en tredjedel af aktiviteterne aflyst pga. COVID-19.

Læs mere om AT Læring.