Kontakt

ISCENE
info@iscene.dk

Ib Mathisson, Administrerende direktør ib@iscene.dk, +45 27 14 00 11

Rie Hammer, chefredaktør rie@iscene.dk, +45 26 84 23 88

Anne Liisberg, anmelderredaktør anne@iscene.dk, +45 42 77 96 67

ISCENE
c/o Advokat (H) Lars Salling
Kochsvej 44, 3. th.
DK-1812 Frederiksberg C.

CVR. 38525832

ISCENE bruger Beierholm revision

Danske Bank
Registreringsnummer 3409
Kontonummer 12758375

Pressemeddelelser og generelle henvendelser sendes til info@iscene.dk