Del

Live Art for Børn

9.-16. okt 2019

Teater Nordkraft

Der er behov for en dyrkelse af det unge menneske, som ikke abonnerer på de voksnes undertrykkende magtstrukturer. Det mener Tim Etchells, kunstnerisk leder af Forced Entertainment, der sammen med samarbejdspartneren Hester Chillingworth har lavet teater med børn og unge gennem de seneste 15 år. Live Art Danmark stiller i en interviewrække skarpt på at arbejde sammen med børn og unge i forbindelse med festivalen Live Art for Børn på Teater Nordkraft i oktober.

Børne- og ungdomsteatret trives i Danmark og har gjort det så længe, jeg har været i stand til at registrere mine omgivelser og længere tilbage endnu. Jeg er vokset op med det berømmede og prisvindende danske børne- og ungdomsteater og ikke mindst børne- og ungdoms-tv, som har inspireret vores europæiske kolleger og stadig er internationalt forbilledligt med sin befriende politisk ukorrekte tilgang (lidt endnu), der adresserer sit publikum i øjenhøjde, og som oftest kan opleves med lige stor fornøjelse af børn som deres forvoksede værger. 

Nu er der imidlertid vokset en genre frem, hvor børn og unge ikke er det tiltænkte publikum, men i centrum for både indhold og form. De er tema og medvirkende, det er dem, vi lytter til og hylder med udgangspunkt i, at, der er noget, vi kan lære af dem. Noget, vi har mistet og overset. Noget der er gået tabt, og som skal genfindes – kan genfindes hvis vi vender blikket nedad – bogstavelig talt. Forestillingerne henvender sig til voksne og er som oftest både barske og konfronterende og ikke nødvendigvis børnevenlige. Det er teater med børn for voksne. 

Konceptet vil nogle herhjemme genkende fra blandt andet Fix & Foxys Mod alle Odds, som spillede på Betty Nansen teatret i januar 2019. Hvor konceptet debuterer på hjemmefronten, har Tim Etchells, kunstnerisk leder af det legendariske Forced Entertainment og samarbejdspartner Hester Chillingworth, arbejdet med teater med børn og unge for voksne gennem de seneste 15 år. Tim Etchells og Chester Chillingworths har sammen skabt den, i dette regi, måske mest kendte forestilling; That Night follows Day, som gæstede Camp X i 2007 og Art Breakers, en performancegruppe for unge i alderen 11-15 i Sheffield. Et initiativ, der er vokset ud af Forced Entertainments praksis og løbende vision og ambition om at udfordre scenekunstens grænser og formater.

LÆS OGSÅ: Børn som medskabere af kunsten

En reaktionær tid

Tim Etchells har en grundlæggende tillid til barnet og det unge menneske, som i besiddelse af kvaliteter, der er bevaringsværdige, og han opfatter uddannelse og uddannelsessystemer som nedbrydende og begrænsende i forhold til at begribe verden og udfolde sig i den. Processen med at blive voksen er i højere grad en afvikling snarere end en udvikling, der fratager det unge menneske sine evner. Han ser evnen til at forholde sig til alternative måder at tænke på som forsvindende i takt med, at det unge menneske bliver ældre. Det ligger derfor heller ikke fjernt for Forced Entertainment at arbejde med børn, og deres tilgang til verden ræsonnerer med teatret som intuitivt og et opgør med narrativer og normative strukturer. Det unge menneske er en spejling af det flydende, legende og eksperimentelle og tøjlesløse rum, hvor kaosset kan trives.

I det flydende, grænseløse er barriererne også fraværende – fordomme ikke skabt, kasserne ikke etableret og konklusionerne ikke draget – endnu. Den unges intellektuelle tilgang er mangfoldig, umiddelbar og kvik. Man kan arbejde på tværs af race, køn og baggrunde med en lethed. Og i en tid, som Etchells opfatter som i stigende grad reaktionær, er der behov for en dyrkelse af det unge menneske, som ikke abonnerer på de voksnes undertrykkende magtstrukturer.

Kan man lære at eje sit nærvær?

Om børnene og de unge mennesker har et ønske om at blive skuespillere, er uvæsentligt. Det handler om at ville være en person. At lære at kontrollere sin tilstedeværelse – at eje sit nærvær – at tage ejerskab over en situation. Som sådan ser Etchells arbejde med de unge som en proces med at blive tilstede – og det er det, de tager med sig ud af projektet.

Tim Etchells
Forced Entertainments forestilling That Night Follows Day. Foto: Phile Deprez

Sproget som indhegning

Etchells motivation for at skabe That Night Follows Day var et behov for at synliggøre den undertrykkende effekt af de voksnes indhegning af børn gennem sproget. Hvordan det, som de voksne siger til børn, kommer til at forme dem og repræsentere dem, og hvordan den voksnes verden bliver definerende og begrænsende for barnet og det unge menneske. 

I forestillingen That Night Follows Day lyder det blandt andet: “You feed us. You wash us. You dress us. You sing to us. You watch us when we are sleeping. You explain to us different causes of illness and the different causes of war. You whisper when you think we can’t hear. You explain to us that night follows day.”

På den måde bliver forestillingen en refleksion over den måde, voksne indrammer unge menneskers oplevelser og et forsøg på at afdække, dekonstruere og reetablere gennem de unges udsagn på scenen. Hvilken struktur lever de i, hvordan interagerer de voksne med dem – lærere, tilfældige, fremmede, naboer, forældre osv. Forestillingen starter med en organiseret struktur, et kor, der langsomt nedbrydes og fragmenteres.

Hvor That Night Follows Day af Tim Etchells i omfattende grad byggede på behovet for at synliggøre undertrykkende magtstrukturer, og de kasser som af- og begrænser med henblik på at skabe bevidstgørelse om de automatikker, som samfundet bygger på, og den måde vi definere verden og dermed aftegner vores børns fremtid på, har Etchells arbejde skiftet fokus til i stigende grad at fokusere på potentialet, som hele hans filosofi også er rundet af. De unges muligheder. Det har resulteret i en ændret energi. At beskæftige sig med potentialet frem for undertrykkelsen af potentialer har åbnet for forløsningen af den frihed, som de unge mennesker repræsenterer. Vægtningen og behovet er også motiveret af den tid og kontekst, vi lever i. Behovet for at dyrke det han kalder ukorrekt adfærd, legesygheden, ustyrligheden er voksende.

Arbejdet med de unge har med andre ord forskudt sig fra at fokusere på, hvad de voksne lærer de unge til, hvad de voksne kan lære af de unge. Og det vil folk med interesse for unge klimaaktivister sikkert kunne skrive under på værdien af.

Se interviewet med Tim Etchells og Hester Chillingworth her:

https://www.youtube.com/watch?v=ZcauKIxEEaQ&feature=youtu.be

De unge medskabere, Sarah, George & Ruari, fortæller her om samarbejdet med Tim Etchells og Hester Chillingworth i forestillingen That Night Follows Day :

Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Live Art Danmark

Om Chester Chillingworth

Hester Chillingworth er en britisk kunstner, instruktør, underviser, producent og kunstnerisk leder af Getting in the back of the van performance company og arbejder både med forestillinger og installationskunst med fokus på sprog, barndom etc.

Om Tim Etchells

Tim Etchells er en britisk kunstner, forfatter og dramatiker og kunstnerisk leder af Forced Entertainment, et eksperimenterende performance kompagni som blev etableret I 1984. Han har udgivet en række skønlitterære værker samt skrevet om performancekunst og udstillet kunstprojekter og forestillinger over hele verden. Etchells´ værker omfatter foto, video, installationer. Her er pt tilknyttet Lancaster University som Professor of Performance and Writing at Lancaster University

Du kan læse mere om festivalen på Teater Nordkraft her 

Du kan læse mere om Forced Entertainment her