Del

ISCENEs chefredaktør Rie Hammer overtager formandsposten i Forenede Kritikere efter kunstkritiker og debattør Line Rosenvinge, der trak sig fra posten ved den nylige generalforsamling.

Forenede Kritikere er Danmarks forening for professionelle kritikere og repræsenterer kunstarterne film, litteratur, kunst, scenekunst og musik.

Foreningen er stiftet med det formål “at fremme og udvikle fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur” og arbejder målrettet på at styrke formidlingsmulighederne for den fagprofessionelle kritik.

Styrkelse af fagprofessionel kritik

”Jeg mener, det er fuldstændig afgørende for synligheden og samtalen om alle
kunstarter, at der eksisterer en fagkritisk stemme, som kan reflektere, debattere og udfolde værkerne på deres kunstneriske præmisser. En professionel stemme, der kan gå i dialog med kunsten og styrke den demokratiske debat. Det kalder på nye initiativer fra politisk side, hvis der fremadrettet skal eksistere en fagstærk kritik i det brede mediebillede, og derfor arbejder vi målrettet på at få indflydelse på det kommende medieforlig. Jeg glæder mig til, at vi sammen i foreningen kan videreføre de tiltag, som tidligere formand Line Rosenvinge har iværksat, og jeg håber, der også fra politisk side vil være opbakning til at styrke den fagprofessionelle kritik fremadrettet,” udtaler Rie Hammer i en pressemeddelelse fra foreningen.

Igennem det sidste år har Forenede Kritikere arbejdet på at styrke eksistensen af den fagligt funderede kritik i det landsdækkende mediebillede, og bl.a. iværksat og deltaget i flere debatter.

Forenede Kritikere med udspil til medieforlig

Forenede Kritikere har, med bestyrelsens næstformand Kamilla Löfström, som hovedansvarlig, kortlagt, hvor kunstkritikken bevæger sig hen, når den får mindre plads i dagbladene.

Kortlægningen viser, at en væsentlig del af kritikken er flyttet fra dagbladene og over til kulturtidsskrifter, hvilket foreningen mener bør få konsekvenser i et nyt medieforlig. Det er resulteret i tre forslag til styrkelse af kunst og kultur i medierne, som er blevet præsenteret for flere kulturordførere og senest for Kulturudvalget, hvor medieudspillet blev vel modtaget.

“Det har været en fornøjelse at være med til at stifte foreningen og styrke den
uvildige professionelle kunstkritik, der er et vigtigt led i kulturlivets fødekæde. Rie Hammer er den helt rigtige til det videre arbejde. For kunstens skyld. For vi skal blive ved med at tale om kunsten og det, som kunsten taler om,” supplerer afgående formand, Line Rosenvinge i pressemeddelelsen.

Forenede Kritikeres udspil til medieaftale 2021-2025 kan læses her og rummer tre forslag:

  1. Præcisering af ’kultur og tilføjelse af ’kunst’ i lovtekst og bekendtgørelse
  2. Prioritering af mediestøtte i særlig kulturpulje
  3. Styrkelse af fokus på fagprofessionel kritik og formidling i lokalmedier

Kilde: Pressemeddelelse

Forenede Kritikere samler Danmarks foreninger for professionelt skrivende kritikere. De stiftende medlemsforeninger er AICA Danmark, Danske Filmkritikere, Litteraturkritikernes lav, Musikanmelderringen (klassisk), Foreningen af Danske Musikkritikere (rytmisk) og Foreningen Danske Teaterjournalister. 
Foreningens formål er “at fremme og udvikle fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur”. 
Foreningens bestyrelse er: Rie Hammer (formand), Kamilla Löfström (næstformand), Henrik Friis (kasserer), Ralf Christensen, Nanna Frank Rasmussen og Louise Steiwer.