Del

En ny rapport fra Aarhus Universitet, der afdækker det massive omfang af seksuel chikane og krænkelser i film- og teatermiljøet, peger på, at opgøret med tavshed og lukkede øjne er afgørende, hvis kulturen skal ændres. 

Fire centrale organisationer i film-, tv- og teaterbranchen er nu klar med de første af en række fælles indsatser mod dårligt psykisk arbejdsmiljø og grænseoverskridende adfærd i branchen. Initiativet har fået titlen: Kunst uden krænkelser

”For tre år siden fik vi et seriøst wake-up call i film-, tv- og teaterbranchen. Vi blev hurtigt enige på tværs af branchen om, at problemerne skulle løses. Til gengæld manglede vi viden om problemernes karakter og omfang – og om hvilke indsatser, vi skulle sætte i værk for at skabe en reel forandring”, siger Benjamin Boe Rasmussen, formand i Dansk Skuespillerforbund. Derfor besluttede Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører og Dansk Teater at få problemerne kortlagt gennem en uafhængig undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen ligger nu klar og behandler en række problematikker: chikane, diskrimination, fysisk og psykisk vold, uønskede seksuelle oplevelser og magtmisbrug. 

Rapportens konklusioner

Rapporten fortæller bl.a., at hver anden kvinde og hver fjerde mand har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Det er høje tal, og det er bekymrende, mener teaterdirektør for Nørrebro Teater og medlem af bestyrelsen i Dansk Teater, Mette Wolf. Hun er dog især overrasket over, ”hvor meget, der er foregået synligt for andre. Et er, at man ikke selv kan sige fra, men når andre heller ikke gør det. Her har vi som ledere et ansvar for at bryde kulturen”. 

Mete Wolf Nørrebro Teater
Mette Wolf, direktør for Nørrebro Teater. Foto: Lis Kasper Bang

Mette Wolf er lettet over, at rapporten klart peger på, at tavshedskulturen er problemet, og hun mener, at der nu kan gøres meget, fordi forbundene er sammen om det. Tiltagene tilbage i 2017/18 var ifølge Wolf meget lokale på de enkelte institutioner. Hun indleder fx selv alle læseprøver med at italesætte, at teatret ikke tolererer et miljø, hvor det ikke er rart at arbejde., hvilket også er et af Dansk Teaters råd for forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Samarbejde på tværs af faggrupper

Mette Wolf mener ikke, der er den store forskel mellem grænseoverskridelser i film- og teatersektoren sammenlignet med nogle af de andre sektorer, der har været i søgelyset. Dog er feltet karakteriseret ved at arbejde med at bryde grænser kreativt, hvilket nogen kan misforstå i retningen af, at alle grænser kan brydes. ”De fleste kan godt kende forskel”, slår Wolf fast, ”målet er selvfølgelig at bryde kreative grænser, men at opføre sig ordentligt samtidig.” Det mål skal blandt andet nås ved at gøre det legalt at tale om overskridelserne, hvor det i dag kan være svært for især freelancere at vide, hvor man skal gå hen og have tillid til, at man bliver hørt. Også her ”ser man samme bekymrende billede som i alle andre brancher”, mener Wolf. 

Rapporten viser, at grænseoverskridelser fortsat fylder meget, også trods de tiltag, brancherne iværksatte i 2017/19. ”Det gode er, at vi nu har rapporten”, siger Mette Wolf, og opsummerer, at den positive forskel er, at forbundene denne gang arbejder sammen på tværs af faggrupper om at bryde tavshedskulturen. 

Læs hele undersøgelsen her.

Indsatser på tværs af film-, tv- og teaterbranchen 

Arbejdet med at skabe et trygt arbejdsmiljø er allerede gået i gang. En række indsatser er enten søsat eller under forberedelse. Flere indsatser vil komme til i løbet af den treårige samarbejdsperiode, som de fire organisationer indtil videre har forpligtet sig på.  Målet er at skabe forebyggende indsatser, som retter sig mod fire niveauer: Individet, Gruppen, Ledelsen og Organisationen. 

Nogle indsatser går på tværs af hele branchen, mens andre er tilpasset den enkelte organisations specifikke forhold.

Se fællesindsatserne her:  

  • Tre års fælles fokus på grænseoverskridende adfærd med løbende opfølgning 
  • Et fælles statement, der sætter rammerne for samarbejdet om et bedre psykisk arbejdsmiljø 
  • Et fælles informationsark til brug ved til ansættelser, der beskriver reglerne for god adfærd og informerer om, hvor man kan få hjælp, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd 
  • Infosider på organisationernes hjemmesider særligt rettet mod medlemskredsens specifikke forhold og behov. 

Yderligere oplysninger om de enkelte fælles og brancheforeningsspecifikke tiltag kan fås hos organisationerne