Del

I den 6. udgave af fortegnelsen over teatersamlinger i Norden kan du få overblik over, hvad der findes af scenekunstsamlinger i de nordiske lande – fra dans og cirkus til teater, performance og opera.

Fortegnelsen over teatersamlinger i Norden, den såkaldte Blå Boken, dækker både nationale arkiver og museer samt lokale arkiver i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Den sjette udgave Teatersamlinger i Norden: Katalog över teatermuseer, -bibliotek och -arkiv i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige er netop udkommet i en online udgave, der er gratis tilgængelig for alle. Ansvarlig for Teatersamlingen på Det Kongelige Bibliotek Anna Lawaetz har været dansk redaktør på udgivelsen.

fortegnelsen over teatersamlinger i norden
Anna Lawaetz. Foto: Jeppe Lawaetz

Den 5. udgave af fortegnelsen stammer fra 1999 og en del har forandret sig på de 22 år, der er gået. Blandt det mest markante er væksten i de digitale ressourcer og den øgede adgang til dem samt en generel tendens til fusion imellem institutioner.

fortegnelsen over teatersamlinger i norden
Scene fra Bjørnsons skuespil Leonarda med Ellen Reenberg og Betty Nansen, Betty Nansen Teatret 1924. Fotograf: Holger Damgaard.

Der arbejdes på opfordring fra den internationale sammenslutning af scenekunstarkiver, SIBMAS, i øjeblikket på en engelsk version af fortegnelser over teatersamlinger i Norden, hvor også Grønland og Færøernes scenekunstsamlinger som noget nyt vil indgå.

fortegnelsen over teatersamlinger i norden
Det Kongelige Teaters malersal. År: Ukendt. Fotograf: Holger Damgaard (1870-1945).

Hvis man vil høre mere, er man velkommen til at deltage i den fælles-nordiske lancering d. 21. juni kl. 15.30. Læs mere her.

Hvis man blot er interesseret i at bruge oversigten som ressource eller vil have inspiration til samlinger, man kan besøge i sommerferien, kan den læses online her.