Del

Brancheprogrammet på årets Waves Festival i Vordingborg foldes ud med nye partnerskaber og pakkeløsninger, som skal udvikle og styrke branchen på tværs af genrefællesskaber.  

Waves Xtra er Waves Festivalens brancheprogram, hvor teaterprofessionelle, virksomheder, organisationer, studerende og forskere kan mødes og vidensdele fra branchen. I år er flere organisationer gået sammen om programmet for at styrke udviklingen.  

Fokus på nycirkus

Et af de nye samarbejder er de tre danske festivaler Dynamo Cirkus Festival, Copenhagen Circus Arts Festival (C!CAF) og Waves Festival, der er gået sammen om at starte et helt nyt samarbejde, som sætter fokus på nycirkus-feltet.

I sidste uge lagde Dynamo Cirkus Festival flot ud med opstarten og bød på seminar, work-in-progress-visninger og færdige værker fra hele verden. På Waves Xtra tages debatten videre på branchedagen Sammen om et styrket nycirkus-miljø, mens nycirkusfestivalen C!CAF følger op på diskussionen og initiativerne i marts 2022.

nycirkus festival seminar
Fra seminaret på Dynamo Cirkus Festival 2021. Foto: Cosmin Cirstea

En benhård og sårbar branche

Som oplæg til debatten har de tre festivaler sendt et open call ud i miljøet for at spørge til branchens ønsker og behov. Her tegnede der sig et billede af en række konkrete problemstillinger og et stort behov for at forholde sig grundlæggende til branchens situation og udfordringer.

På Dynamo Cirkus Festival blev det fx meget tydeligt, hvor benhårdt det er at drive en karriere som selvstændig cirkusartist. Og det blev blotlagt, hvor sårbart det er at arbejde med en krop, der skal holdes i konstant topform, frygte skader, der ikke kun kan smadre karrieren, men ligeså vel lægge den i forvejen stramme økonomi i grus, mens graviditet og aldersstigning er en konstant trussel mod en fortsat karriere. Gode kunstneriske ideer mister fokus i forsøget på at mestre hele spektret af processen, hvor man som ene kunstner i egen karriere skal håndtere det artistiske arbejde lige såvel som det kunstneriske, dramaturgiske og økonomiske med fondsansøgninger, administration og sideløbende pleje af kontakter og karriere på både de sociale medier og til fysiske festligheder. 

Vidensdeling og erfaringsudveksling

Udviklingsplatformen for scenekunst er en af de samarbejdspartnere, som også tidligere har været med på Waves Xtra programmet. I samarbejdet har de været med til at sætte fokus på producenters forhold og festivaler på branchedagen Active Knowledge – From festivals to international fairs i 2019.

Dengang tydeliggjorde Lene Bang, der er producent og var dagens moderator, behovet for en branchedag da ”…der ikke findes en decideret producentuddannelse i Danmark. Det betyder, at man derfor skal aktivere sig selv. Og her er et fora, hvor man kan møde nye kollegaer, mødes på tværs af generationer og dele viden, som er enormt vigtigt, fordi forskellige stemmer vil komme i spil.” (ISCENE, august 2019)

I år sættes der fokus på co-produktion på heldagsseminaret Producers Platform. Her får du som scenekunstner og scenekunstproducent mulighed for at analysere og reflektere over din egen co-produktionspraksis sammen med kollegaer. Og du møder en række erfarne branchefæller – både kompagnier og teaterledere – der deler ud af deres viden og overvejelser. 

Waves xtra 2021
Waves Xtra. Foto Siri Facchini Haff.

Kunstnerisk praksis 

En del af programmet for Waves Xtra giver også mulighed for at møde professionelle, internationale scenekunstnere og spørge til deres arbejdsmetode og opleve deres praktiske arbejde i form af workshops.

”Koblingen mellem at se internationale gæsteforestillinger og komme tættere på deres arbejdsmetoder giver mulighed for at opdage nye kompagnier og tilgange og en helhed i forståelsen af deres kunstneriske univers,” fortalte Siri Facchini Haff fra Cantabile 2 tidligere til ISCENE. (ISCENE, 2021)  

Det sker igen i et styrket felt med partnerskaber og sammen med bl.a. Den Danske Scenekunstskole tilbydes en masterclass med instruktør Aurelien Bory, fra Compagnie 111, der står bag åbningsforestillingen på Waves Festivalen; I Remember Heaven is far away.

I samarbejde med Foreningen af Danske Dramaturger sættes fokus på den ikke lineære dramaturgi i forelæsningen Non-linear dramaturges and the climate catastrophe: Human and more-than human encounters, der varetages af Solveig Gade, som er dramaturg og lektor ved Københavns Universitet. Det giver nemlig ”god mening at samle dramaturger i en refleksion af moderne dramaturgi i forbindelse med det kunstneriske program, der hele tiden kurateres ud fra at præsentere nye tendenser og strømninger” siger Siri Facchini Haff. 

Brancheprogrammet Waves Xtra 2021 løber fra 22. august – 27. august 2021.

Branchedagen, Sammen om et styrket nycirkus-miljø, er den 25. august.

Se hele programmet her.

waves festival logo

Denne artikel er udgivet i et mediesamarbejde med Waves Festival med fuld redaktionel frihed for ISCENE.

WAVES Xtra er en del af WAVES Festival i Vordingborg.

WAVES Xtra tilbyder et program med dialog, workshops for fagfolk og netværks- og videndelings-arrangementer for teaterprofessionelle, virksomheder, organisationer, studerende og forskere.