Del

Det siddende Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Statens Kunstfond har uddelt den store pulje Scenekunst for børn, unge og voksne for sidste gang. Årets største donation gik til et af udvalgets medlemmer, mens bæredygtighed, mangfoldighed og ikke mindst dansen også blev begunstiget.

Må man godt give sin udvalgskollega 4,5 millioner til drift? Ja, det må man gerne, når man sidder i Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond. Så i torsdags blev det officielt, at årets største donation på 4,5 millioner kr. blev tildelt udvalgsmedlem og koreograf Tina Tarpgaard til drift af Teaterforeningen Recoil i tre sæsoner 22/25. Således afrundede udvalget, som de begyndte, nemlig med en styrkelse af Det Frie Felt og en klækkelig tildeling til eget udvalgsmedlem. Udvalget tildelte nemlig også i første år af deres periode Teaterforeningen Recoil 3 millioner kr. til drift i perioden 21/22.

Det skete alt sammen i forbindelse med den årlige uddeling af midlerne til puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Her blev der i år uddelt 73,3 millioner kr. til 100 scenekunstnere og teatre rundt om i landet. Det er sidste gang, det siddende udvalg skal uddele den store pulje, før et nyt udvalg træder til. Så hvordan afrundede de så deres periode?

Skal man kort ridse et par milepæle op, må det være det afgående udvalgs virke for nye Københavnerscener. Den kuraterede gæstespilsscene Toaster, der er et samarbejde mellem Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning, bliver hjemsted for den eksperimenterende scenekunst i krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst. Den nye musikdramatiske scene på Sort/Hvid er dedikeret til musikdramatik, moderne opera og tværæstetiske projekter. Endelig har udvalget også lanceret K:Selekt, hvor frie grupper kan få mulighed for at vise deres værker på Skuespilhusets Lille Scene. Tre tiltag, der uden tvivl vil styrke det kunstneriske udvalg af scenekunsten. Det bliver uhyre spændende at følge den udvikling.  

Dansen styrkes

I dette års uddeling af midler er der stort fokus på at styrke dansen. Dansehallerne i København modtager lidt over 4 millioner til deres indsats KORA, hvor de igangsætter initiativer for de 0-16-årige og desuden 500.000 til projektcentret i Dansehallerne. Uppercut Danseteater modtager 2 millioner til aktiviteter i 22/24, Danseatelier modtager 1 million, mens Gunilla Lind Danseteater modtager 1,5 millioner. Flere andre danseprojekter har modtaget midler, og det bliver spændende at se, hvordan de mange igangsatte projekter vil styrke dansescenen og mødet med – ikke mindst – det unge publikum.

Blandt de øvrige modtagere er to projekter, der indgår i Projektstøtteudvalgets eget initiativ K:Selekt. Her modtager både Samuel Gustavssons Cul De Sac og Kassandra Produktions Soul Catcher midler til opførelser på K:Selekt. Mange kunstnere modtager denne gang midler til genopsætninger, bl.a. HiLS DiN MOR, der nu kan sende den Reumertvindende Jeg er Silas til Færøerne.

Bæredygtighed og mangfoldighed

Derudover er der ifølge formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst Lars Seeberg i år særligt fokus på to temaer. Lars Seeberg fortæller om uddelingen:

”Der er to temaer, som vi særligt har lagt mærke til i denne ansøgningsrunde. Det ene er bæredygtighed, som er et vigtigt fokus for teatrene i disse år, både når det gælder bæredygtig produktion, men også som tema i forestillingerne. Det andet er mangfoldighed, hvor der især er fokus på arabiske kvinders liv”.

Lars Seeberg fremhæver det eksperimenterende sketchshow NO PLANET B, hvor klimaaktivister skal redde verden ved at undersøge de mentale årsager til den allestedsnærværende klimakatastrofe. En forestilling, der skabes af PowerPlay i samarbejde med Katapult og Teater V. Mens temaet ”kvinde med arabisk etnicitet i en moderne verden” bl.a. udfolder sig i  forestillingerne Habibti Stadig Single? af Danskdansk og Den anden arabiske kvinde af Teater Grob og Hanin Georgis.

Nycirkus og dramatik

Der er midler til nycirkusmiljøet med 3 millioner til Dynamo i Odense, 100.000 til nycirkuskompagniet Cikaros til genopsætning af The Balance og 150.000 til gæstespil på Feral Festivalen på AFUK. Der er også midler til den nye dramatik, fx til vindere af Teater V’s Dramatisk Digi 2021, til dramatikerfestival på Vendsyssel Teater og til Dramatiker Væksthus 22/23.

Der er masser af spændende initiativer blandt årets modtagere, og det bliver spændende at følge. Skal der kiles en lille undren ind til slut, er det måske fraværet af nye aktører, men de bliver måske begunstiget på anden vis? 

Se alle modtagere her.