Del

På tirsdag lanceres et nyt digitalt redskab, som kan hjælpe scenekunstbranchen til at blive mere bæredygtig. Det sker på Aarhus Teater, hvor folkene bag Bæredygtig Scenekunst Nu, Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum, sammen med aktører fra branchen og eksterne fondsmidler, præsenterer deres nye digitale platform, hvor branchens aktører kan måle deres klimaaftryk. 

Her fortæller de to iværksættere, der står bag Bæredygtig Scenekunst nu, Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum, om ambitionerne bag projektet, de udfordringer, der findes, og de muligheder, som kan styrke branchens vej til at blive mere bæredygtig. 

Inspiration og konkrete værktøjer

”Vores ambition er, at den danske scenekunstbranche skal være førende inden for bæredygtige kunstbrancher. Spørgsmålet er, om den danske scenekunstbranche er klar til at indføre en så radikal nytænkning og kompromisløs handling, som skal til for at blive førende inden for bæredygtighed?” 

Udsagnet kommer fra Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum, der efter flere års frivilligt iværksætteri nu står klar til at lancere en ny digital platform, hvor branchen kan finde inspiration og værktøjer til at måle deres CO2-aftryk.

Projektet er blevet en realitet i samarbejde med branchens aktører, herunder Dansk Teater, Performing Arts Platform, Udviklingsplatformen for Scenekunst, CPH Stage og Aprilfestival samt ISCENE som mediepartner. Der er hentet finansiering fra Dansk Skuespillerforbund og KR Foundation og skelet til udlandet for inspiration.

LÆS OGSÅ: Nyt samarbejde skal øge grøn omstilling i scenekunstbranchen

Omstilling tager tid

Men hvordan bliver den danske scenekunstbranche førende inden for feltet?

”Det bliver den kun, hvis den danske scenekunstbranches aktører bliver enige om, at det er branchens fælles mål! Og at nå dertil kræver en radikal udvikling og nytænkning af den måde, vi producerer, drifter og markedsfører dansk teater på. 

Omstilling tager tid, også når det handler om klima. Men vi ved også, at man kan lave radikal omstilling og ændre adfærd på meget kort tid – eksempelvis med corona, lockdowns og diverse påbud i samfundet. Hvis man tager klimakrisen alvorligt på samme måde, så kan der rykkes hurtigt. Det er et spørgsmål om prioritering,” lyder det fra Christian Gade Bjerrum

bæredygtig scenekunst
Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum, Bæredygtig Scenekunst Nu. Foto: Frida Gregersen

Et samlet ryk hjælper

Skeler man til udlandet, er der faktisk bevis for, at en fælles strategi, samarbejde og digitale værktøjer kan styrke både branchen som mere bæredygtig og give en økonomisk gevinst for de enkelte aktører, som Jacob Teglgaard forklarer: 

”Hvis man ser på udviklingen i England, så har interesseorganisationen Julie’s Bicycle haft betydelig succes med deres CO2-beregner, Creative Green Tools, samt de mange uddannelsesprogrammer og konferencer, de har afholdt. I en periode fra 2012 – 2017 formåede de mere end 5.000 organisationer, som benyttede sig af Julie’s Bicycles digitale redskaber og platform at reducere den samlede C02-udledning med 35% samtidig med at de reducerede energiforbruget med 23% og skabte besparelser for 136 mio. kroner.”

LÆS OGSÅ: rethink scenekunst nu: bæredygtighed i den danske scenekunstbranche

Bæredygtighed kræver tilvænning og økonomiske ressourcer 

De nye værkstøjer skal implementeres for at virke, og det er et langt træk, men derudover er der flere parametre, som skal justeres, før branchen kan sikre sig som mere bæredygtig. 

Hvad er de største udfordringer netop nu for scenekunstbranchen i forhold til at være bæredygtig?

”Økonomi og menneskelige ressourcer. Vi plejer at sige, at det kræver tid og penge at blive bæredygtig. Bæredygtighed kræver tilvænning, nye arbejdsgange og selvfølgelig en vis grad af uddannelse og viden. Det handler om at turde prioritere bæredygtighed og som ledelse at afsætte den nødvendige tid til at implementere bæredygtig adfærd,”svarer Jacob og Christian. 

“For mange teatre handler det om at kende sin baseline, sit klimaaftryk. Det handler om energiforbrug, varme, vand, strøm og fx transport. Når man så har sin baseline for en given sæson, kan man gå i gang med at sænke sit klimaaftryk og dokumentere effekten ved fx at bruge den nye CO2-beregner. Og så står vi selvfølgelig også til rådighed med at facilitere, vejlede og guide i de nye processer, for det er jo det, vi har sat os selv i verden for at gøre,” lyder det fra Jacob og Christian, der mener, at det er fuldstændig afgørende, at branchen arbejder sammen.

bæredygtig scenekunst
Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum, Bæredygtig Scenekunst Nu. Foto: Frida Gregersen

Samarbejde er nøglen

Hvordan kan scenekunstbranchen blive en fælles bæredygtig enhed?

”Samarbejde er nøglen her og så selvfølgelig, at vi har en fælles standard for måden, vi måler teatrenes klimaaftryk på. Man skal kunne sammenligne teatrenes aftryk både nationalt og internationalt. Der er stor forskel på et lille projektteater, som mestendels turnerer og en landsdelsscene med stort hus. Men alle skal handle med de samme leverandører og har aktiviteter upstream, alle producerer teater og alle skal forholde sig til downstream, hvad der fx sker med materialer og scenografi efter endt forestilling. Derfor er det afgørende at vi hjælper teatrene med at organisere sig, så de sammen kan skubbe til deres leverandører eller arbejde under ensartede vilkår ift. bæredygtig teaterproduktion,” svarer Jacob og Christian og tilføjer:

”Arbejdet med den bæredygtige dagsorden kan være kompleks og derfor mener vi, der er behov for et samlende organ i branchen, som forvalter de bæredygtige interesser, leverer den nødvendige faglige viden og skubber til beslutningstagere, leverandører og fondsgivere på vegne af hele branchen.”

Platformen for vidensdeling af Bæredygtig Scenekunst Nu er allerede i gang og fra på tirsdag den 22. februar 2022 får branchen adgang til den nye CO2-beregner.

På ISCENE følger vi udviklingen og holder fokus på, hvordan branchen udvikler sig bæredygtigt.

bæredygtig scenekunst nu logo

Denne artikel er udgivet i et mediesamarbejde med Bæredygtig Scenekunst Nu med fuld redaktionel frihed for ISCENE.

Bæredygtig Scenekunst Nu er en forening, hvis formål er at skabe en uafhængig platform, som organiserer, monitorerer og vejleder den bæredygtige omstilling i branchen. Den daglige ledelse varetages af Jacob Teglgaard Christian Gade Bjerrum

Samarbejdspartnere, udviklere og mediepartner: Dansk Teater, Performing Arts Platform, Udviklingsplatformen for Scenekunst, CPH Stage, Aprilfestival og ISCENE.

Cue to Cue: it-udvikler, skaber af platformen og CO2-beregneren,

Urban Goods: Scenekunstens Klimasaloner og den interaktive installation “Klimavæggen”. 

I Am Snyg: Visuel identitet og det grafiske udtryk.