Del

Kulturministeriet oplyser i dag, at et tiltænkt medlem af Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Statens Kunstfond alligevel ikke bliver medlem efter et stort antal tilbagemeldinger fra branchen.

På baggrund af talrige tilbagemeldinger fra branchen har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen besluttet, at Lasse Bo Handberg ikke er den rigtige person til at varetage hvervet som medlem af Projektstøtteudvalget for Scenekunst. De mange meldinger drejer sig om manglende opbakning og tillid til Lasse Bo Handberg.

Kulturministeriet vil nu igangsætte en proces med hurtigst muligt at finde et nyt medlem til Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Statens Kunstfond.

Kilde: Kulturministeriet