Populært lige nu

Annoncespot_imgspot_img

I ny Kulturbarometer-måling angiver 16 %, at de bruger kulturoplevelser mindre post-corona

I Applaus’ nye Kulturbarometer-måling vurderer 16 % af de adspurgte, at de deltager i professionelle kulturoplevelser sjældnere i dag sammenlignet med før coronapandemien. Det gælder især oplevelser med mange deltagere, mens tallene bliver mindre for kulturoplevelser med færre deltagere.

I stikprøvemålingen angiver respondenterne, at deres forbrug og kulturvaner har ændret sig siden nedlukningen. Da respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til deres kulturforbrug over en periode på mere end tre år, er der ikke tale om 1:1 afspejling af deres kulturforbrug, men et indblik i deres egen opfattelse af deres kulturvaner. Det kan give kulturinstitutioner et indblik i barrierer for deltagelse.

”Lige nu oplever vi et meget differentieret kulturliv. Nogle kulturinstitutioner sætter publikumsrekorder, mens andre oplever nedgang. Vi har i denne måling spurgt ind til borgernes egen oplevelse af, om de vurderer, de bruger kulturlivet mere eller mindre siden nedlukningen. Her har 16 % svaret, at de vurderer de bruger det mindre – 8 % svarer, de bruger det mere. Corona har været med til at skubbe til vores vaner og forbrug – det stiller nye krav til kulturinstitutionernes arbejde med publikum. Det har aldrig været vigtigere at kende sit publikum og forstå deres købsmønstre,” udtaler Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus.   

“Målingens resultater taler ind i den virkelighed, som vi oplever ude i det danske kulturliv lige nu. Publikum flytter sig, og for at kulturinstitutionerne fortsat kan skabe relevante kulturtilbud til dem, kræver det den nødvendige hjælp og ressourcer. Det er vi optagede af, står øverst på dagsordenen i det kulturpolitiske landskab,” udtaler Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. 

Kulturbarometerets hovedresultater

  • På tværs af oplevelsesstørrelser angiver i gennemsnit 16 %, at de bruger professionel kunst og kultur mindre i dag end før coronapandemien. 8 % angiver, at de gør det mere. 
  • De adspurgte vurderer, at de forbruger især store kulturoplevelser mindre i dag end før coronapandemien. For kulturoplevelser med 5000+ deltagere angiver 17 %, at de bruger dem mindre i dag end før coronapandemien, mens 5 % bruger dem mere. For oplevelser med 1000-5000 deltagere angiver 18 % mindre forbrug, 6 % merforbrug. 
  • Borgerne forbruger også kulturoplevelser med færre deltagere mindre i dag end før coronapandemien. Dog er forskellen mellem lavere og højere forbrug mindre markant end for større oplevelser: For kulturoplevelser med 100-1000 deltagere angiver 16 %, at de bruger dem mindre i dag, mens 11 % bruger dem mere. For oplevelser med under 100 deltagere angiver 14 % mindre forbrug, 9 % merforbrug.
  • 18 % af kulturforbrugerne angiver, at de køber i kulturstedernes bar sjældnere, 16 %, at de sjældnere opsøger indhold, de ikke allerede kender i forvejen og 12 %, at de sjældnere booker mindst en måned i forvejen. 56 % af dem, der angiver at dyrke disse besøgs- og købsvaner sjældnere, angiver økonomi og andre prioriteter som årsagen. 

Læs Kulturbarometer-målingen her.

Fakta om Kulturbarometer 5. måling 2022-23: 

Kulturbarometeret udkommer hver anden måned og er en række målinger, der belyser borgernes lyst, tryghed og forventninger til kulturforbrug i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.  

Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med Epinion og Dansk Kulturliv.  

Undersøgelsen baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.028 besvarelser.

Dataindsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene køn, alder, region og børnefamilie i tidsrummet 25.-31.5.2023. 

Seneste

★★★★★☆ Allerdybest nede – depressionen synliggjort med dukker

Allerdybest nede på Bådteatret visualiserer depressionens dybe afgrund og...

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i...

Odysseen set fra kvindens perspektiv – interview med Out of Balanz

Out of Balanz har givet Odysseen et twist og...

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

★★★★★☆ Allerdybest nede – depressionen synliggjort med dukker

Allerdybest nede på Bådteatret visualiserer depressionens dybe afgrund og...

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i...

Odysseen set fra kvindens perspektiv – interview med Out of Balanz

Out of Balanz har givet Odysseen et twist og...

Navnenyt – Anna Lawaetz er ny seniorforsker på Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek har udnævnt Anna Lawaetz til seniorforsker...
Annonce

★★★★★☆ Allerdybest nede – depressionen synliggjort med dukker

Allerdybest nede på Bådteatret visualiserer depressionens dybe afgrund og den slidsomme vej tilbage til en form for nomalitet. Sophie Zinkernagels smertende rå tekst forløses...

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i perioden 2025-2028. To andre teatre får støttemidler fra en anden pulje, et teater tages helt...

Odysseen set fra kvindens perspektiv – interview med Out of Balanz

Out of Balanz har givet Odysseen et twist og reaktualiserer fra 7. marts den græske myte om kong Odysseus som performancekoncert på AFUK Scene....