Del

Næste år er det slut med Årets Reumert, med Bikubenfonden som afsender. Bikubenfonden, der står bag Danmarks fornemmeste teaterpris har fået ny strategi, og Årets Reumert matcher ikke længere fondens visioner. Bikubenfonden ser sig nu om efter andre organisationer, som kan have interesse i at føre prisen videre – og hvem skulle det være?Det er 20 år siden, den første Reumert-statuette blev uddelt og til næste år bliver, den foreløbigt sidste. Beslutningen er truffet på baggrund af en omfattende evaluering, der skulle belyse om Årets Reumert, i sin nuværende form, var den rigtige måde for Bikubenfonden at udvikle scenekunst i henhold til den nuværende strategi.

Og svaret var: ”Nej, det er den ikke”. Resultatet af evalueringen betyder derfor, at Bikubenfonden vil se sig om efter organisationer, der har interesse i at føre Årets Reumert videre i fremtiden – enten i sin nuværende form eller i et nyt format. Men hvem forestiller fonden sig kan løfte denne opgave og i hvilken form tænker de, at det skal fortsætte?

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen siger: ”Vi tror, der er mange muligheder, det kan fx være andre fonde, branchen og erhvervsvirksomheder, fx som de gør det i udlandet, hvor de store teaterpriser og uddelinger er finansieret af flere interessenter fra både branche, fonde og erhvervsliv.”

På spørgsmålet om, hvad branchen vil miste, hvis prisen bortfalder, er Søren Kaare-Andersen ikke i tvivl: ”Først og fremmest ville vi være utroligt kede af, hvis prisen ikke skal eksistere mere. Det har været en tung beslutning at nå hertil, men det er klart, når jeg har læst rapporten, kan jeg ikke komme til andre konklusioner. Årets Reumert har fået det ultimative kvalitetsstempel af både branche og publikum, og derfor er det så vigtigt for os, at den kan komme til at fortsætte, og jeg håber og tror på, at dette også kan give anledning til nye samarbejder og branchen fx tager mere ansvar for prisen.”

Bikubenfonden har skabt mulighed for, at Årets Reumert kan fortsætte og afholdes i 2019 ved at engagere juryen, men de ved ikke pt. hvad der kommer til at ske i 2019. Det er de scenarier, der skal tegnes op i den kommende tid.

Strategi og udpluk fra rapporten

Beslutningen om at afvikle Årets Reumert er som sagt truffet på baggrund af Bikubenfondens nuværende strategi, hvor konceptet ikke matcher. Evalueringen af Årets Reumert blev foretaget af Golden Days Sekretariat, og som det fremgår af rapporten er konklusionen, ”det er meget tydeligt, at Årets Reumert ikke understøtter selve kernen i Bikubenfondens strategi; nemlig ambitionen om at skabe nye muligheder og bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. Evalueringen viser desuden, at Årets Reumert ikke lever op til at være modig, dagsordenssættende og transparent.”

Går man mere i dybden med rapporten kan man læse de enkelte delkonklusioner, bl.a at publikum og branche ikke deler opfattelsen af Årets Reumert, fx mener scenekunstmiljøet at ”Årets Reumert overordnet er bagudskuende, indforstået og konservativ”. Mens publikum er langt mere positive på alle målepunkter og, ”næsten 68% af de adspurgte mener, at Årets Reumert er med til at nyskabe scenekunsten.”

Betydning af pris og kommentarer omkring prisuddeling og jury

Der er også mulighed for at få indblik i, hvilken betydning det har haft for aktører i branchen, at få en Årets Reumert, fx udtaler en kunstner i rapporten at:

”Det betyder meget for kvalitetsstemplingen. Det giver personlig anerkendelse, og det skaber muligheder” – (Ikke-nomineret kunstner).
”Det åbner virkelig døre. Det har jeg kunne mærke. Det er blevet nemmere at søge penge. – (Reumert-vinder)

Men svaghederne kommer også frem, fx siger en Reumert-vinder at:
”Er jeg røget ind i Reumert-kartellet af pænhed? Kan jeg nu ikke længere være en undersøgende og eksperimenterende kunstner?” (Reumert-vinder)

Juryens styrker og svagheder

Der var også kommentarer til juryens styrker og svagheder. En aktør var positiv og mente bl.a. at: ”Autoriteterne sidder i fagligheden, og det kommer til udtryk i juryen” – (Brancheaktør)

Mens andre så flere svagheder i form af at: ”Juryen har ikke blik og forståelse for det ny-skabende ­– det der falder uden for kasserne” (Reumert nomineret).

”I branchen ved vi godt, om vi har lavet en anmelderdarling. Jeg har en klar fornemmelse af, hvornår mine Reumert-chancer er størst, fordi jeg har en fornemmelse af juryens smag” – (Ikke-nomineret kunstner).

Prisuddelingens styrker og svagheder

Det er også muligt at få indblik i, hvad branchen mener om prisuddelingen. Her blev en styrke bl.a. påpeget ved at: ”Prisuddelingen er en manifestation af, hvorfor teater og scenekunst er så vigtigt, som det er” – (Reumert-vinder)”

Mens andre var mindre begejstrede og syntes at: ”Man føler sig som en statist i en fortælling om en døende kunstart. Det er en nederen følelse” – (Reumert nomineret).

”Jeg har været til Reumert-uddeling en enkel gang. Så behøver jeg ikke det mere. Det var noget pjat.” (Branche-aktør).

Hovedkonklusion og svar

På spørgsmålet: ”Er Årets Reumert i sin nuværende form den rigtige for Bikubenfonden at udvikle scenekunst i henhold til strategien?” blev hovedkonklusionen af rapporten:

”Nej Årets Reumert er i sin nuværende form ikke den rigtige måde for Bikubenfonden at udvikle scenekunsten. Hvis den skal flugte én til én med den nye strategi.”

Læs hele rapporten her

FAKTA - Bikubenfondens strategi

Bikubenfonden arbejder både med kultur og socialt arbejde og vedtog i 2015 en strategi, som fonden arbejder med at implementere på alle områder. På kulturområdet har fonden særligt fokus på aktuel scenekunst og billedkunst og arbejder med at nyskabe muligheder og bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. Ambitionen er at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling. Strategisk stræber Bikubenfonden efter at være modig, engagerende, udfordrende og handlekraftig. Desuden har fonden som mål at være transparent og dagsordensættende. Det er de værdier og mål, der i evalueringen er blevet sammenholdt med Årets Reumert.

FAKTA - Årets Reumert
Årets Reumert blev indstiftet af Bikubenfonden i 1998, hvor skuespilleren Bodil Udsen modtog en hæderspris. Siden da har fonden hvert år uddelt priser til de mest bemærkelsesværdige scenekunstnere og største kunstneriske oplevelser. Formålet med Årets Reumert er at synliggøre de ekstraordinære præstationer inden for scenekunsten og stimulere interessen for det levende teater i Danmark.