Del

Syv ud af ti adspurgte er trygge ved at deltage i indendørs og udendørs kulturoplevelser, viser en ny måling foretaget af Kulturbarometeret.

Kulturbarometerets seneste måling viser, at 73 % er trygge ved at besøge kultursteder og indendørs idrætsanlæg, hvor publikum eller brugere står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper, f.eks. på museer eller biblioteker. Dog viser målingen, at borgerne er mindre trygge ved både indendørs og udendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe, f.eks. på spillesteder. Her svarer 41 %, at de er trygge ved at deltage.

”Kulturbarometeret viser, at borgerne føler sig mindre trygge ved oplevelser, hvor folk typisk står eller bevæger sammen. Dette kan hænge sammen med genåbningsdiskussionerne, hvor særligt spillesteder og festivalerne var i centrum. Vi kan dog se at særligt de unge (16-34-årige) er mindre bekymrede for den type af oplevelser,” siger Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus, center for publikums- og kulturanalyser.

Coronapasset skaber tryghed

Det smitteforebyggende tiltag, som flest borgere peger på for at føle sig trygge, er coronapasset (72 %). Dette er en stigning på 12 procentpoint i forhold til første måling, der blev offentliggjort 3. maj 2021. Dernæst kommer håndsprit (60 %), mundbind (56 %) og afstand på ca. 1 m. mellem publikum (48 %). Færre borgere har peget på afstandskravet på ca. 1 m. som være vigtigt i denne måling i sammenligning med første måling.

42 % af borgerne svarer, at testkravet ingen indflydelse har på, hvor mange kulturoplevelser og sportsbegivenheder, de deltager i.  27 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder, end de ellers ville i den nuværende situation.

Blandt de borgere, der har tilkendegivet, at de opsøger færre oplevelser, som følge af kravet om negative COVID-19tests, så svarer flest: planlægning (55 %), ventetid (41 %) og ubehag (25 %) som årsager.

”Målingen viser tydeligt, at danskerne fortsat bliver mere trygge og er helt klar til, at vi får åbnet mere op. De fleste teatre, kulturhuse og koncerthuse er voldsomt udfordret af, at man kun kan fylde halvdelen af sæderne. Det er synd for alle de, man skal afvise i døren og det er med til at holde publikumstallene meget lave. Det bliver simpelthen for bøvlet at kunne gå ud og få en oplevelse sammen,” siger direktør for Dansk Teater Peter Mark Lundberg.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er en ny måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Dataindsamlingen er gennemført som en webbaseret survey i perioden 27. maj til 30. maj 2021. Der blev i alt indsamlet 1.046 besvarelser. Dataindsamlingen er af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske Museer.

Læs mere om Kulturbarometeret her.

Kilde: Pressemeddelelse