Del

Så kom der støtte til ISCENE – både fra en lang række af jer læsere og fra Statens Kunstfond. 1000 tak for det! Uden de 75.000 kr., som vi har modtaget af Statens Kunstfonds Tidsskriftstøtteordning, kunne vi ikke gå ind i det nye år. Det er fuldstændig uvurderligt for os  – så mange, mange tak!

Det er mange penge, og et absolut maksimum for en pulje, som har 1.7 millioner at gøre godt med til kulturelle tidsskrifter – både trykte, nettidsskrifter og audiotidsskrifter. Men det er bare ikke så mange penge, hvis man skal sikre en landsdækkende, fagprofessionel presse fremadrettet. For hvordan kan man kvalitetssikre en professionel medieproduktion for 1.7 million kr. årligt?

Tidsskriftstøtteordningens formål at ”Bidrage til at kvalitetssikre og styrke præsentation af, samt debat og samtale om kunst og kultur”.
I en tid hvor den fagprofessionelle kritik rykker mere og mere ud på mindre og mere specialiserede kunst- og kulturmedier, er det fuldstændig afgørende, at der er midler til at støtte om den demokratiserende debat og samtale.

Til sammenligning har Kulturministeriet 357.700.000 kr. til Mediestøtteordningen. Jep, 357 millioner kroner til at  fremme et “alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter” for at styrke debatten og demokratiet.

Det er jo helt afgørende for et demokrati at have en fri presse, men mediestøtteordningen er bare ikke fulgt med tiden. Før man overhovedet kan komme i betragtning til midlerne, skal man først passere nogle tekniske barrierer, der handler om årsværker og politisk samfundsrelevans, og her vægtes kunst- og kulturmedier ikke højt. På samme tid har de fleste mindre medier svært ved at efterleve de tekniske krav. Ved sidste uddeling var det derfor kun filmmagasinet EKKO, som specialiseret kunst-/kulturmagasin, der fik midler, da de modtog 445.000 kr. Mens de gamle medier som Berlingske, Politiken, EB, BT, Information etc. hiver støtte ind for små 30.000.000 pr. medie til de obligatoriske 17.500.000, fordi det selvfølgelig koster penge at lave professionel journalistisk.

Medieforhandlingerne er i gang, og i foreningen Nye Medier og Forenede Kritikere arbejder vi målrettet på at sikre fremtidens kunst- og kulturmedier. Tilbage er bare at håbe, at politikerne forstår alvoren, ellers kan jeg godt være bekymret for fremtidens debat og fagprofessionelle kritik af kunst og kultur i Danmark.
 
På ISCENE kæmper vi videre for at styrke synligheden af scenekunsten ud fra en faglig profil.