Populært lige nu

Hvad nu, hvis Romeo og Julie ikke døde? Ny forestilling giver svaret

I den kommende uge har Københavns Shakespeare Kompagni verdenspremiere på en fortsættelse af William Shakespeares Romeo og Julie, der udspiller sig i en alternativ...
Annoncespot_imgspot_img

Nye fondsstrategier – hurtig feedback og lange partnerskaber

De almennyttige fonde står for en stigende procentdel af kulturlivets finansiering. Nogle fonde opererer fortsat traditionelt med skriftlige ansøgningsprocesser uden forudgående dialog, men nye fondsstrategier og koncepter – både hurtige og længerevarende – byder på nye støttekoncepter til blandt andet scenekunstnere. ISCENE har talt med tre af de store aktører og nogle af dem, de støtter.

Det danske kunst- og kulturliv finansieres i stigende grad af en række fonde, hvoraf de 10 største står for omkring 60 % af de samlede fondsbevillinger og dermed kan sætte et stort aftryk på området. 

Annonce

Samtidig går fondene også mere i dialog med deres ansøgere og skaber nye formater, der passer til deres nye strategier. Nogle har fokus på hurtig behandling, mens andre arbejder med længerevarende udviklings- og byggeprojekter.

Nye fondsstrategier
Aprilfestival. Foto Ditte Valente.

Få ideen vendt i døren, før du søger støtte

I den hurtige ende af spektret befinder Nordea-fonden sig med konceptet Hurtig vurdering, hvor man som forening kan få testet sin projektidé på 72 timer.

“Formålet med konceptet er, at potentielle ansøgere kan få deres idé vendt i døren og så kan de selv vurdere ud fra fondens svar, om de vil gå videre med en ansøgning. Der er jo ingen grund til at søge, hvis det er helt uden for skiven i forhold til vores fokus,” fortæller fondens kommunikationschef Tine Wickers.

Hun oplever, at konceptet giver bedre muligheder for at kvalificere ansøgningerne: “Vi kan guide ansøgerne bedre, så de også husker at tænke fx kommunikation og evaluering ind i den endelige ansøgning, som så samtidig bliver nemmere for os at vurdere”.

En god lyttefunktion

Ideen til konceptet opstod for syv år siden i forbindelse med en større pulje, hvor fonden gerne ville have fat i foreninger og organisationer uden stor erfaring med fundraising.

“Vi lavede en onlineformular for at gøre det nemt. Vi fik god respons på formularen, men den gav også os god føling med, hvad der rører sig derude, så derfor implementerede vi formularen for alle ansøgere. Vi vil gerne have fat i de mindre projekter mellem 0-1 million kroner, der styrker fællesskabet rundt i landet, og vi ved fra mange ansøgere, at deres tidshorisont er kort. Vi kan hjælpe dem med at bruge deres tid rigtigt. De er jo ikke sat i verden for at søge fonde, men for at lave kunst, så vi kan spille dem bedre ved at være nemme at gå til og få råd fra,” siger Tine Wickers, der også oplever at konceptet hjælper fonden:

Genåbning uden klare retningslinjer
Natten, forestilling af MYKA, der spillede på festivalen Børn i Vordingborg. Foto Morten Arnfred.

“Det er enormt fedt for os, fordi vi kan holde os ajour på tendenser. Vi vil gerne være efterspørgselsorienterede, og Hurtig vurdering fungerer som en god lyttefunktion. Der er 4000, der bruger konceptet på årsplan, så vi lytter med og tilpasser vores tilbud ved at spørge ansøgerne, både dem, der får og dem, der ikke får, om hvordan vi kan gøre det endnu nemmere,” fortæller Tine Wickers.

Hurtige koncepter, der støtter bredt

Nordea-fonden støtter bredt indenfor mange områder, men har i forhold til scenekunst bl.a. bidraget til DUBALs (Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening) Cirkus for alle, der udviklede cirkusklubber for børn og unge i hele landet for et par år siden, og til gadeteatertruppen Brændende Kærlighed, den nye scenekunstfestival Børn i Vordingborg og til Aprilfestivalen med initiativet Festivalens Hjerte, et sanserum for de 0-6-årige.

Læs mere om Hurtig Vurdering her.

Tuborgfondet er en anden fond, der tilbyder forskellige hurtige koncepter til musikkens vækstlag. Her er det fx muligt at booke en tourbus eller som et helt nyt tiltag at spille en drømmekoncert på en uddannelsesinstitution.

Læs mere om mulighederne for musikhjælp hos Tuborgfondet her.

bikubenfonden task force
HAUT. Foto: Anders Ravnsholt Riis

Længerevarende udviklingsforløb

Bikubenfonden arbejder modsat med længere forløb og fokuserer på at bistå blandt andet scenekunstnere med at gå nye veje. Fonden har derfor over de senere år udviklet konceptet Task Force.

”Vi kan se fra vores årelange dialog og samarbejde med kunstfeltet, at mange scenekunstkompagnier og kunstinstitutioner drives med store kunstneriske ambitioner. Men vi ved desværre også, at mange i feltet har begrænset tid og økonomi, og derfor risikerer at fokusere på kortsigtet overlevelse frem for langsigtet udvikling, der også kan skabe gode rammer for kunsten,” siger direktør i Bikubenfonden, Mette Marcus, og forklarer videre om baggrunden for konceptet, der også kom til at ændre måden, fonden arbejder på:

”Vi tog sammen med Nordisk Kulturfond initiativ til at teste et udviklingsforløb med fokus på strategi, organisationsopbygning, ledelse og kunstnerisk udvikling, som har resulteret i, at vi i dag arbejder på en ny måde. Med Task Force og vores længerevarende partnerskaber arbejder vi i mere rådgivende og samarbejdende relationer med ønsket om at skabe rum for nyskabelse og strategisk udvikling.”

Re:locations avatar me fix&foxy
AVATAR ME, digital forestilling af Fix&Foxy. Screenshot.

Fonden som aktiv partner

Task Force-programmet blev først testet i en pilotindsats med blandt andre kompagniet Fix&Foxy og residency-scenen HAUT som partnere. Programmet målrettes de forskellige partnere, så Fix&Foxy’s udviklingsforløb havde fokus på ledelse og organisation og kompagniet arbejdede med hjælp fra en erhvervspsykolog med de potentialer, deres fremtidige organisatoriske konstruktion kunne have i forhold til at realisere deres kunstneriske potentiale, mens HAUT’s Task Force-forløb førte til en ny sammensætning af en professionel bestyrelse, og udvikling af organisation og ledelse for at opnå en mere klar rolle- og ansvarsfordeling. Samarbejdet med de to partnere videreføres nu i flerårige strategiske partnerskaber med Bikubenfonden:

”Partnerskabet med Fix&Foxy har for eksempel betydet, at der er formuleret en fælles ambition om at udvikle Fix&Foxy International Performance Company – et nyskabende, internationalt samarbejdende scenekunstkompagni med base i København,” fortæller Mette Marcus, der også peger på, at testforløbene har bekræftet fonden i at være på rette spor med de længerevarende forløb, hvor fonden indgår som aktiv partner:

”Vi har en ambition om at bidrage til, at der udvikles og vi mener, det kan ske gennem mødet med de rigtige eksperter eller gennem eksperimenter og muligheden for at afprøve nye formater, fordi det kan være der, at den originale idé, nye organisatoriske kompetencer og de internationale muligheder opstår.”

rocky international turne
Rocky af Fix&Foxy. Foto: Henrik Ohsten.

Strategisk udvikling frem for skriftlige ansøgningsrunder

Mette Marcus beskriver en af ambitionerne med konceptet som en tro på, at udviklingsforløb kan skabe nye partnerskaber, hvilket også ændrer måden, fonden udvælger indsatser på:

”Vores udgangspunkt er, at arbejdet med strategisk udvikling indenfor for eksempel organisation, ledelse og kommunikation bliver mere kvalificeret på baggrund af samtaler og workshopforløb fremfor skriftlige ansøgningsrunder. Ved i fællesskab at afdække et kompagnis, et miljøs eller en institutions udfordringer og potentiale, kan vi som fond bedre bidrage med vores viden, dele vores netværk af faglige kompetencer og de andre ressourcer, der kan være relevante for at indfri ambitionerne. Derfor er vores kriterier for mulige samarbejdspartnere også meget åbne. Det er dog vigtigt for os, at der hos de professionelle aktører, vi går i dialog med, er et erkendt behov for udvikling, og at der eksisterer et internationalt potentiale, hvor der er tale om ideer, som har nyskabende potentialer indenfor scene- eller billedkunsten,” afrunder hun.

Det giver en helt anden ro

Administrativ leder og producent hos Fix&Foxy, Karoline Holm Michelsen, deltog sammen med kompagniets kunstneriske leder, Tue Biering, i et af Task Force-pilotforløbene.

”Vi havde været i dialog med Bikubenfonden om projekter før, og så rakte de ud til os i forbindelse med pilotforsøget omkring Task Force-konceptet, hvor vi som prøvekaniner blev præsenteret for mange forskellige vinkler på vores praksis og arbejde. Helt overordnet var det meget positivt for os at være med,” fortæller hun.

my deer hunter årets forestilling reumert
Reumertprisen for Årets forestilling 2021 blev My Deer Hunter af Fix&Foxy og Betty Nansen Teatret. Foto: Lasse Lagoni

Forløbet startede med en kortlægning af kompagniets historie og ud fra den trådte der potentialer og udviklingsveje frem, som Fix&Foxy nu vil arbejde videre med i partnerskabet med Bikubenfonden.

”Det er en helt anden måde at tænke støtte på. Vi er som kompagni meget fokuseret på de forestillinger, vi laver, og normalt har vi ikke tid og ressourcer til at forholde os til vores beslutningsstrukturer og kommunikationsformer. Her satte de eksterne konsulenter gang i aktiviteter, og de kom med en plan, så vi kunne have fokus på det, vi glemmer til hverdag. Forløbet har givet os en langt større tydelighed i, hvordan vi arbejder, og hvordan vi kan definere vores arbejdsområder og arbejde for at indfri vores ambitioner  – herudover er vi i gang med at udarbejde en ny visuel identitet, der bedre afspejler os,” fortæller Karoline Holm Michelsen, der har store forventninger til det fortsatte partnerskab med Bikubenfonden.

”Det giver os en helt anden ro. Vi skal ikke hoppe fra projekt til projekt, men får arbejdsro, også fordi vi gennem den lange dialog med fonden har fået forventningsafstemt vores ambitioner,” siger hun og peger på, at potentielle ansøgere både skal være åbne og klar over egne ambitioner og ståsted:

”Målet er jo ikke defineret på forhånd. HAUT var også med i både pilot og partnerskaber og det blev to meget forskellige cases. Vi er spændte på fortsættelsen, og det skal nok have lov at bundfælde sig, før man for alvor kan se, hvad forløbet fører til”. 

Læs mere om Task Force her.

Lokale ildsjæle

Realdania har forskellige projektkoncepter inden for særligt byggeri og byudvikling. Nogle retter sig mod meget store byggeprojekter, men konceptet Underværker støtter ligesom Nordea-fonden lokale ildsjæle – her blot med fokus på det byggede miljø, fortæller rådgiver og projektleder Susanne Rud fra Realdania.

”Vi har set, hvor stor en betydning lokale ildsjæle har for lokalmiljøer i by og land. Underværker støtter den gode idé, men hvad er en god idé? I Underværker-regi er den gode idé en idé, der har stor tilslutning og opbakning. Netop derfor betyder det noget, at ansøgere kan vise opbakningen via stemmer på deres projektansøgning på hjemmesiden,” forklarer hun konceptet.

Det minder altså lidt om crowdfunding, idet en række projekter nomineres, derefter kan man stemme på dem i en afgrænset periode og de, der får flest stemmer, får deres projekter realiseret.

dynamo odense nycirkus
De kunstneriske ledere af DYNAMO, Rune Vadstrøm Andersen og Gry Lambertsen. DYNAMO Workspace på havnen i Odense.

Kampagnen skaber opmærksomheden

Susanne Rud peger på, at kampagnen i sig selv er med til at skabe opmærksomhed om projekterne:

”Hvis man har en god idé, kan man beskrive den på Underværkers hjemmeside og begynde at søge opbakning til ideen. Selv om Underværker måske ikke ender med at støtte projektideen, så har Underværker-kampagnen hjulpet projektgruppen med at beskrive ideen og afklare om der er opbakning til den. Måske lever den videre, selvom Underværker ikke støtter den økonomisk”.

Underværkers sekretariat yder rådgivning til potentielle ansøgere og rådgivning er ifølge Susanne Rud også en væsentlig del af de støttede projekter i forhold til at nå frem til at kunne realisere projekterne. Gry Lambertsen fra DYNAMO WORKSPACE, der netop har fået udvalgt et projekt i Underværker sætter pris på rådgivningen:

”Der er meget nemt tilgængeligt materiale på Underværkers hjemmeside, så vi talte mest med dem om, hvordan vi skulle stille økonomien op og om vi fx kunne tælle frivillig arbejdskraft med,” fortæller hun.

Læs mere om Underværker her.

Nye fondsstrategier
DYNAMO WORKSPACE ansøgningsskitse.

En pissefed pulje

DYNAMO havde længe drømt om at forbedre den bygning, de bor i, på havnen i Odense.

”Vi er her jo midlertidigt, men vi har et meget stort behov for at udvide, så flere kan bruge lokalet. Vores projekt handler derfor blandt andet om at forbedre logistikken ved at dele et stort rum i flere mindre. Samtidig vil vi gerne åbne mere op til havnen på den ene side og vejen på den anden, og de drømme passede lige til Underværker. Vi har luret på Realdania tidligere, men det var i dette regi, det passede for os,” fortæller Gry Lambertsen, der også er glad for, at en del af støtten er øremærket til byggeteknisk rådgivning: ”Det betød, at vi ikke skulle have et helt færdigt projekt fra start, men kan udvikle med rådgiverne undervejs”.

Hun har netop været til et fællesmøde for de 17 projekter, der blev stemt igennem denne gang, og siden følger individuel rådgivning.

”I Danmark er der ikke tradition for, at man kommunikerer med fondene, som man fx gør i England. Her ved man tit ikke, hvorfor man får afslag eller tilsagn. I Underværker er der rådgivere, der ved noget om projekterne. Jeg synes, det er en pissefed pulje, fordi den viser meget tillid og vovemod og har forståelse for, at alle ikke er professionelle og at nogle projekter ikke lykkes,” siger hun og råder nye ansøgere til at komme med projekter, der gavner mange og i øvrigt at være opmærksom på, at man først får støtten udbetalt, når den er brugt:

”Man skal selv lægge ud eller låne i banken, og vi skal fx fakturere en million over tre gange. Mange af de andre ansøgere var mindre foreninger og kulturhuse, som ikke har så mange penge, men Realdania har gode løsninger, der kan få denne del til at glide,” afrunder hun.

Læs mere om DYNAMOs Underværker-projekt her.

Underværker har også støttet projekter som performancegruppen Sisters Hopes samskabende laboratorium Home, scenekunstsammenslutningen Pavillon Ks lokaler i Vordingborg, et foreningsdrevet amfiteater ved Busbjerg, gårdmiljøet ved spillestedet Gimle i Roskilde, spillestedet Generator i Ringkøbing og Koncertkirken på Nørrebro i København.

Seneste

Vi skal tale håbet op gennem kunsten

SWOP festivalens seminar for professionelle blev i år afholdt...

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Anne Liisberg
Anne Liisberg
Kritik- og debatredaktør ISCENE. Fagansvarlig lex.dk. Cand. mag. i Dansk & Dramaturgi. Har siden 1985 arbejdet som instruktør, forestillingsleder, PR-ansvarlig, underviser, skribent, redaktør og producent af både kulturelle og kommercielle produktioner. Tidligere blandt andet fast anmelder på Teater 1 fra 2011-2016 og på Berlingske fra 2016-2019.
Annonce

Vi skal tale håbet op gennem kunsten

SWOP festivalens seminar for professionelle blev i år afholdt under overskriften The Regenerative Power of Art. Med en dyster keynote af Mikkel Krause Frantzen...