Del

Tættere og længerevarende samarbejder bliver ny praksis i Bikubenfonden. Med Task Force som fast udviklingsprogram og muligheden for at indgå i flerårige partnerskaber vil Bikubenfonden give tid, rådgivning og økonomi til, at scene- og billedkunstinstitutioner kan udvikle sig og indfri deres potentialer. Med det skærpede fokus på udvikling ønsker Bikubenfonden at bidrage til København som et internationalt centrum for scene- og billedkunst.

Gennem Bikubenfondens mange års dialoger med danske kunstinstitutioner er det samme mønster gået igen: kunstinstitutioner, der drives med store kunstneriske ambitioner, men begrænset tid og økonomi, kommer ofte til at fokusere på overlevelse frem for udvikling.

Det mønster, som gælder både store og små organisationer, giver hverken mulighed for langsigtet strategisk arbejde eller kunstfeltets udvikling. Derfor skærper Bikubenfonden nu sit fokus på udvikling gennem tætte samarbejder og længerevarende partnerskaber med scene- og billedkunstfeltets institutioner.

København som internationalt centrum

”Vi har en ambition om at bidrage til København som et internationalt centrum for scene- og billedkunst. Det kræver blandt andet, at nogle af vores institutioner får mulighed for at udvikle sig – strategisk, organisatorisk og kunstnerisk – og det er, hvad vi forsøger at give mulighed for gennem udviklingsforløbet Task Force og flerårige partnerskaber,” siger direktør i Bikubenfonden Mette Marcus. 

Task Force, som udbydes i samarbejde med Nordisk Kulturfond, er et program, der kan strække sig op til 1 år og har fokus på blandt andet strategi, organisationsopbygning, ledelse og kunstnerisk udvikling.

Programmet har indtil for nyligt eksisteret som et pilotprojekt, som blandt andre teaterkompagniet Fix&Foxy og scenekunstorganisationen HAUT har været igennem, og på baggrund af forløbene har de to institutioner efterfølgende indgået i flerårige strategiske partnerskaber med Bikubenfonden. For partnerskabet med Fix&Foxy er der formuleret en fælles ambition om at udvikle “Fix&Foxy international performance company” – et nyskabende, internationalt samarbejdende scenekunstkompagni med base i København. Mens der for partnerskabet med HAUT er formuleret en fælles ambition om at udvikle og teste residency-formater med henblik på at kunne realisere et internationalt residency center for scenekunst i København. 

Mere dialogbaseret kontakt

Det mere langsigtede fokus og tættere samarbejde omkring udvikling medfører en generel ændring i Bikubenfondens praksis. Således vil fonden ikke længere invitere til halvårlige ansøgningsrunder. I stedet barsler fonden med nye kontaktformater for kunstfeltet:

”Vi har en kæmpe interesse i at følge, hvad der foregår på scene- og billedkunstfeltet. Det gør vi ved at se udstillinger og forestillinger og deltage i samtaler og debatter. Men det er også vigtigt, at kunstfeltets aktører kan opsøge os på en gennemskuelig og struktureret måde. Vi ønsker, at vores samtaler kommer til at handle om kunstneriske visioner og ambitioner samt organisatorisk udvikling, og det kalder på en anden måde at være i kontakt på end de ansøgningsrunder, vi har haft i mange år,” siger Mette Marcus og fortsætter: 

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alt for mange bruger lang tid på at skrive ansøgninger, som vi ikke kan imødekomme. Vi vil gerne prøve nogle nye mere dialogbaserede formater af og dermed starte samtalen et andet sted,” siger Mette Marcus.

I stedet for de halvårlige ansøgningsrunder kommer Bikubenfonden til at indføre et nyt system med mulighed for at booke møder med Bikubenfondens rådgivere. Her kan man som kunstinstitution, kurator eller kompagni få sparring på en idé, udvikling eller udfordring. Dialogmøderne kan lede til 2-3 måneders udviklingsforløb med mulighed for sparring og evt. finansiel konceptudviklingsstøtte, og disse forløb kan lede videre til Task Force-programmet.

De nye tiltag sættes i værk i efteråret 2022.

Læs mere om Task Force her.

Task Force er et udviklingsforløb der strækker sig over ca. et år for udvalgte scene- og billedkunstinstitutioner. Gennem et workshopforløb afdækkes institutionens udfordringer og potentialer. Fondene deltager aktivt i det indledende arbejde og bidrager med viden, netværk og økonomi. Efter en kortlægning af kunstinstitutionens situation, diskuterer institution og fonde sammen med eventuelle eksterne eksperter mulighederne, og der lægges en plan med konkrete aktiviteter, der kan være med til at sikre institutionen den ønskede udvikling. Institutioner, der indgår i forløbet, inviteres af Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond.

Følgende institutioner har indtil videre været gennem et Task Force forløb:

  • Teaterkompagniet Fix&Foxy 
  • Scenekunstorganisationen HAUT 
  • Festivalsekretariatet CPH Stage
  • Udstillingsplatformen ARIEL - Feminismer i det Æstetiske
  • Projektorganisationen SMK Fridays, på SMK
  • Performancegruppen Sisters Hope