Del

Mandag lancerede Statens Kunstfond deres nye CO2-beregner til kulturbranchen. En beregner, som giver den samlede kunstbranche mulighed for at måle deres klimaaftryk. Scenekunstbranchen har allerede en velfungerende klimaberegner, udviklet af Bæredygtig Scenekunst NU, så hvorfor en ekstra beregner?

Spørger man makkerparret bag Bæredygtig Scenekunst NU, Christian Gade Bjerrum og Jacob Teglgaard, så er der undren over, at Statens Kunstfond nu lancerer endnu en CO2-beregner. Også fordi Bæredygtig Scenekunst NU netop er i gang med at udvikle deres CO2-beregner, der blev lanceret i februar, så den bliver tilpasset specifikt til de enkelte dele af kunst og kulturbranchen. 

”Objektivt set så er det en rigtig god nyhed, at Statens Kunstfond lancerer en CO2-beregner. Nu begynder der for alvor at ske noget med bæredygtig bevidsthed og omstilling i hele den danske kunstsektor. Det er et enormt vigtigt signal, at Statens Kunstfond sætter fokus på det ansvar, som kunstens rolle har i samfundets bæredygtige omstilling. Subjektivt set må jeg ærligt indrømme, at jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik etableret et strategisk samarbejde med Statens Kunstfond på et tidligere tidspunkt, så vi kunne have hjulpet hinanden med praktisk talt det samme arbejde: at udvikle en CO2-beregner. Men det er bestemt ikke for sent. Dog er der brug for, tror jeg, at vi fremadrettet, og gerne i fællesskab, sparrer med hinanden, så vi bedst muligt kan yde den bedste hjælp til en mangfoldig kunstbranche i Danmark,” siger Christian Gade Bjerrum fra Bæredygtig Scenekunst NU.

bæredygtig scenekunst
Christian Gade Bjerrum og Jacob Teglgaard, Bæredygtig Scenekunst Nu. Foto: Frida Gregersen

Fælles fokus i udvalgene

Gitta Malling, der er bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, overtog profilen om bæredygtighed fra den forrige bestyrelse. Opstarten går tilbage til foråret 2020, hvor Kunstfondens bestyrelse besluttede, at de ville undersøge bæredygtighed som et muligt fælles tema. Bestyrelsen igangsatte en kortlægning af, hvad man gjorde inden for området. Undersøgelsen viste, at indsatsen var meget varierende i de forskellige udvalg under Statens Kunstfond, og at man primært støttede bæredygtighed gennem ansøgninger. Derfor besluttede man at lave en fælles indsats omkring bæredygtighed på tværs af hele Kunstfonden, og herunder at tilbyde en CO2-beregner til kunst- og kulturlivet. 

”Kunstfondens CO2-beregner er målrettet hele kunst- og kulturlivet, og spænder dermed bredere. Den er gennemudviklet af Julie’s Bicycle, som har 10 års erfaring bl.a. i at samarbejde med Arts Council England, der har som krav, at organisationer skal benytte værktøjet ved afrapporteringer. Det er med andre ord et gennemprøvet værktøj, der bliver brugt i 50 lande, og nu stiller Kunstfonden så en tilpasset dansk version – med danske emissionsfaktorer – til rådighed for den danske kunst- og kulturbranche, der har efterspurgt det. Allerede på dagen for lanceringen oprettede knap 35 sig som brugere af beregneren,” siger Gitta Malling, bestyrelsesleder i Statens Kunstfond.

Ikke specialiseret nok

Jacob Teglgaard er dog bekymret for, om den beregner, Statens Kunstfond nu stiller til rådighed, er specialiseret nok til de enkelte brancher. Bæredygtig Scenekunst NU møder en stor efterspørgsel på specifikke tilpasninger og er løbende i dialog med andre dele af kunstbranchen, blandt andet museeumsverdenen og de klassiske orkestre, der ønsker en beregner, som er tilpasset netop til deres felt, ligesom den første beregner er målrettet scenekunstbranchen.

“Vi har erfaret, at arbejdet med at måle sit klimaaftryk må tilpasses de enkelte kulturområder. Mangfoldigheden er stor og der er stor forskel på de klimamæssige udfordringer på de forskellige kunstområder. Derfor kan der være udfordringer ved en one-size-fits-all-løsning. Så det gælder om at undgå at opfinde flere dybe tallerkner og i stedet bruge kræfterne på at tilpasse de eksisterende løsninger. Det er jo på mange måder også det, Statens Kunstfond har gjort,” siger Jacob Teglgaard fra Bæredygtig Scenekunst NU og fortsætter:

“Den CO2-beregner, vi har skabt, er også udviklet på baggrund af et samarbejde med Julie’s Bicycle. Men hvor Creative Green Tool (den beregner fra Julie’s Bicycle, som Statens Kunstfond har lanceret en dansk version af, red.) mest er henvendt til store kunst- og kulturorganisationers drift og produktion, har vi forsøgt at skabe skabeloner til enkeltkunstneres behov. Vi kan fx måle scenografers klimaaftryk ved materialeforbrug. Det skal være intuitivt, indbydende og enkelt, og så skal der laves nogle klare rammer for, hvad man fx som billedkunstner måler på, så man kan sammenligne sig med andre billedkunstnere. Eller hvad man måler på som lille storbyteater, så man kan sammenligne sit aftryk med andre små storbyteatre,” fortæller Jacob Teglgaard.

gitta malling limfjordsteatret statens kunstfond
Gitta Malling. Foto: Lars Horn, Baghuset

Brug for begge CO2-beregnere

Gitta Malling er ikke så bekymret for, at der er flere værktøjer på markedet: 

”Det er kun godt, at der kommet øget bevidsthed om branchens CO2-aftryk, og hvordan vi hver især kan handle på det. Eftersom der også er forskel i målgruppen for de to beregnere, tror jeg, der er fin plads til dem begge. Den CO2-beregner Kunstfonden stiller til rådighed egner sig, ganske rigtigt, godt til museer og større kulturinstitutioner, men den er bestemt også tilpasset festivaler, mindre institutioner og fx orkestres turnéer – der er sågar specifikke faner med tilpasninger til netop festivaler og turnéaktiviteter. Den er brugervenlig og overskuelig for både store som små aktører. Ift. scenekunstområdets meget komplekse brug af materialer, er der nogle mangler i vores beregner, men så er jo godt, at Bæredygtig Scenekunst NU har en målrettet beregner til netop dette. På den måde kan jeg sagtens se de to beregnere eksistere side om side”.