Del

Direktør i Dansk Teater Louise Stenstrups kommentar til gårsdagens velfærdsudspil under valgkampen.

”Det er positivt, at Venstre som en del af sit velfærdsudspil her i valgkampen, vil afskaffe omprioriteringsbidraget og dermed de 2% årlige besparelser, som kulturinstitutionerne har været underlagt siden 2016, og som ellers skulle have været fortsat frem til 2022. Alene i perioden 2016-2018 har det samlet set ført til besparelser på knap 540 mio. kr. Ved en fortsættelse af besparelserne frem mod 2022 ville det betyde en samlet besparelse i hele perioden på omkring 2,4 mia. kr. Det ville ikke kun have været en udsultning af kulturinstitutioner, men også af befolkningens mentale velfærd og en erodering af det fundament, vores samfund bygger på”, siger direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup.

”Også Socialdemokratiet erklærer sig nu klar til at afskaffe omprioriteringsbidraget allerede fra 2020, og vi kan derfor næsten ikke få hænderne ned over, at der så tegner sig bred politisk enighed til efter et valg at afskaffe besparelserne. De Konservative og nu også Venstre går til valg på det, og både Alternativet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har hele tiden ønsket grønthøsteren afskaffet, ligesom DF har bebudet en udløbsdato for de årlige besparelser. Den udløbsdato ser nu ud til at kunne blive i 2020. Og det er på tide”.

”I en tid, hvor de værdier, vores samfund bygger på, er under pres både fra national og international side, er det nødvendigt med stærke kunst- og kulturinstitutioner. Kunst og kulturen er fundamentet for vores demokratiske samfund og er med til at bekræfte, hvem vi er, hvor vi kommer fra og få os til at reflektere over, hvor vi skal hen. 71% af danskerne svarer fx i Mandag Morgens kulturanalyse, at kulturoplevelser giver viden om, hvordan Danmark har udviklet sig til det land, vi er i dag. 69% svarer tilsvarende, at kulturoplevelser binder os sammen, og gør Danmark til et bedre sted at bo. Derfor er der også fra befolkningen en bred opbakning til, at politikerne investerer i kunstinstitutionerne. Og det vil vi arbejde for bliver en realitet også efter valgkampen”, påpeger Louise Stenstrup, og siger samtidig:

”Det er afgørende, at det bliver en fuldstændig afskaffelse af omprioriteringsbidraget og ikke en omfordeling af midler inden for kulturområdet, hvor institutioner fortsat ville skulle gennemføre de årlige besparelser for, at politikerne så efterfølgende kan prioritere og tildele midler til mærkesager inden for området. Sådan har det tidligere lydt, men så risikerer vi, at kunsten og kulturinstitutionerne udvikler sig efter de politiske vinde, og vi risikerer, at de midler der spares på teatrene aldrig kommer tilbage til scenekunstområdet”.