Del

Som en del af projektet Online scenekunst og nye publikumsmøder har ISCENE og Applaus samlet en række værktøjer for teatre, der søger inspiration til digitale teatersamtaler og online scenekunst.

Hvilke fordele har det at afholde digitale teatersamtaler? Hvilke faldgruber skal man være opmærksom på? Og hvordan kommer man i gang med at udvikle en online teaterforestilling?

Inspiration til online scenekunst

Ovenstående er nogle af de punkter, der kan søges inspiration til at besvare i de to sæt værktøjer Online scenekunst – 6 anbefalinger og Digitale teatersamtaler – gode råd, som er gjort tilgængelige på Applaus’ hjemmeside i dag.

LÆS OGSÅ: Ny rapport giver indsigt i publikums oplevelse af digital scenekunst

De to værktøjer bygger på indsamlet data og erfaringer fra projektet Online Scenekunst og nye publikumsmøder. Læs mere om projektet her.

Du finder Online scenekunst – 6 anbefalinger her og Digitale teatersamtaler – gode råd her.

Projektet er støttet af

Projektet 'Online scenekunst og nye publikumsmøder' er et landsdækkende publikumsudviklingsprojekt, der kortlægger og analyserer mødet mellem publikum og den online scenekunst, som blev genereret på baggrund af Covid19-nedlukning i 2020 af landets scener.

Projektet realiseres af ISCENE.dk og Applaus i samarbejde med Susana Tosca fra Roskilde Universitet med midler fra Augustinus Fonden.