Del

Fra den 11.-25. november åbner Bikubenfonden for ansøgninger til udvikling inden for scenekunsten.

Bikubenfonden ønsker at støtte den udvikling og læring, der sker i eksperimentet og undersøgelsen. Derfor er den næste ansøgningsrunde for scene- og billedkunst specifikt rettet mod netop dette.

Ansøgningsrunden er åben fra 11.-25. november, og du kan ansøge om projektstøtte i størrelsesordenen 50.000 – 300.000 kr.

Fokus på læring og udvikling

I udvælgelsen af ansøgninger har Bikubenfonden særligt fokus på projekter med en eksperimenterende eller undersøgende tilgang og med potentiale for læring og udvikling for de involverede parter.

Scenekunstprojekter skal være centreret omkring:

  • Udviklingen af en institution eller scenekunstgruppe.
  • Udviklingen af en scenekunstforestilling, der opføres i Danmark.
  • Udviklingen af en danse- eller performanceproduktion, som opføres i Danmark.
  • Udviklingen af formidlingstiltag inden for scenekunst, dans eller performance.

Læs mere her.

LÆS OGSÅ: Bikubenfonden iværksætter undersøgelse af scenekunstens betydning

Kilde: Bikubenfonden