Populært lige nu

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i perioden 2025-2028. To andre teatre får støttemidler fra en anden pulje, et teater tages helt...

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende støtte som lille storbyteater i København. Teatrets to ledere, Pelle Nordhøj Kann og Christine Worre...
Annoncespot_imgspot_img

Ny model for kunstnerisk udvikling på Teater Momentum

Da Teater Momentum blev grundlagt i 2006, skabte teatret en model for kunstnerisk udvikling med visionen om at skabe et tidens teater. Nu er det tid for at udvikle den oprindelige model for at styrke den kunstneriske fordybelse og sikre, at modellen fremadrettet indtænker nogle af tidens vigtige fokusområder.

Teater Momentum blev etableret med visionen om at være et teater med fingeren på pulsen. Et teater, der aldrig læner sig tilbage, men altid læner sig frem. Et teater, der sætter fokus på Odense, Danmark og verden. Momentum-modellen skulle sikre visionen og derfor blev der defineret en række krav og kunstneriske benspænd, som hvert år skulle efterleves.

Ny model, der bevarer Momentums kerne-DNA

Nu har Teater Momentum forfinet og udviklet modellen. Det nye er, at teatret hvert år får tre egenproduktioner med hver sin vision. Tre kunstnerhold med hver deres profil. Tre dogmer og tre forskellige perspektiver, som favner lokalt, nationalt og internationalt. ISCENE har talt med Momentums nye direktør, Jeppe Sand, om visionen med den nye model.

Hvordan adskiller modellen sig fra den måde, andre teatre lægger repertoire?

”Jeg vil mene, den adskiller sig på en række områder. Den indeholder fortsat en stor del af Momentums kerne-DNA med et årligt Open Call til hele branchen, hvor alle professionelle kan byde ind med kunstneriske idéer og visioner for den kommende sæson.

På Momentum vil det fortsat være de mest sitrende og aktuelle visioner, som udvælges. Og hvor det ikke nødvendigvis handler om det stærkeste netværk, størst erfaring eller bedste navn. Det handler kun om kunstnerisk indhold”.

teater momentum ny kunstnerisk leder monia sander
Teater Momentum. Pressefoto

Fordybelse inden for tre områder

“Derudover har vi taget et valg om i en periode på flere år at fordybe os inden for tre områder i scenekunsten: Den undersøgende proces i devising, ny musikdramatik sammen med frie grupper og nyskreven dansk dramatik om lokale fortællinger med national relevans.

En tilpasning til de aktuelle vilkår i branchen

Den nye Momentum-model adresserer også nogle udfordringer, som vi ser i disse år i den danske teaterbranche: Der er mange frie grupper uden fast scene, som mangler steder at producere scenekunst, og nyskreven dansk dramatik har svære kår på de danske scener. På den måde ser vi en opdatering af modellen som en tilpasning til de aktuelle vilkår i branchen, hvor vi med denne justering kan give plads til flere hjemløse aktører og tilbyde en mulighed for at skabe og præsentere ny scenekunst”.

Ønske om at skærpe det kunstneriske fokus

Hvordan sikrer Momentum-modellen jeres vision om at lave de vildeste forestillinger på et indholdsmæssigt plan?  

“Vi vil gerne bryde med, at modellen er blevet et produkt af sin tid, hvor det handler for meget om kvantitet på for kort tid og mindre om kvalitet. Momentums kunstnerhold skal i fremtiden gøre det- de er allerbedst til: Fordybelsen i scenekunsten. For at kunne skærpe dette fokus i det kunstneriske rum, ønsker vi at justere på den nuværende praksis, hvor kunstnerhold har været overbebyrdet med for mange opgaver uden for deres fagområde samt for mange sideprojekter.

Den nye model vil samtidig skabe en fast og faciliterende proces ned i det kunstneriske indhold allerede få dage efter, holdet er blevet sat, og i god tid før prøvestart. Vi vil være mere nysgerrigere på rejsen i det kunstneriske indhold fremfor de overordnede koncept-ideer for sæsonen”.

Jeppe Sand. Foto: Rikke Hansen
Jeppe Sand, direktør for Teater Momentum. Foto: Rikke Hansen

Visionen er at give ejerskab til alle

Hvordan vil I sikre “ny fordybelse til kunstnerholdene ved at kvalificere forberedelsestiden inden prøvestart”?

“Vi er i fuld gang med at udvikle tre nye udviklingsprogrammer, som forløber inden prøvestart på hver produktion. Herigennem vil vi skabe en styrket forberedelsestid, som kommer til at fylde mere gennem en række workshops på teatret. Vi vil øge den tværfaglige samskabelse i alle led af processerne – også i den spæde idéudvikling. Den mere traditionelle praksis i teaterproduktioner kan ofte være meget opdelt med faste hierarkier og mønstre.

Fuld fordybelse i det kunstneriske rum

Vi vil skabe en faciliteret proces, hvor vi fælles sætter fokus på blandt andet univers- og formatudvikling, æstetik, publikumsudvikling, feedback-metoder, testvisninger, bæredygtighed og udvikling af strategier for økonomi, fondsarbejde, formidling og arbejdsmiljø. Visionen bag dette er at give ejerskab til alle og at styrke det tværfaglige samarbejde. Så når prøvestarten kommer, så er der fuld fordybelse i det kunstneriske rum, hvor alle er forberedt maksimalt. I sidste ende, så er det naturligvis målet at dette kan mærkes i publikumsoplevelsen”.

Vil starte læringsmiljøer

“De nye tiltag handler også om, at vi vil udvikle kunstnerne, som forhåbentlig kommer til at gå beriget herfra. Tidligere har teatret startet helt forfra hver sæson, hvilket jeg synes er ærgerligt, når teatret rummer så mange erfaringer og så meget viden. Vi vil derfor gerne starte læringsmiljøer på Momentum, som alle på teatret er en del af og udvikler sig hen over sæsonerne.

Sluttelig vil modellen indtænke nogle af tidens vigtige dagsordener og fokusområder og spejle udviklingen i teaterbranchen i forhold til, hvordan vi producerer teater anno 2023. Derfor skal fremtidens Momentum-model også forholde sig til blandt andet bæredygtighed, arbejdsmiljø, repræsentation og diversitet,” runder Jeppe Sand af.

Seneste

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Rie Hammer
Rie Hammer
Rie Hammer, chefredaktør ISCENE. Tidligere ansvarshavende redaktør på teatermagasinet Teater1. Fra 2001-2006 anmelder og skribent på gratisavisen Urban og har sideløbende skrevet stykker for børn og unge. Rie Hammer er formand for Foreningen Danske Teaterjournalister, formand for Forenede Kritikere samt juryformand for Årets Reumert.

Nikolaj Mineka: Applaus bidrager til at flytte fokus væk fra mediernes ansvar

"Kun ved at stå sammen og holde fokus kan vi skabe den forandring, der er nødvendig for at vende denne uheldige udvikling". Sådan skriver...