Del

”Forvirringen er total,” lød en del af overskriften forleden på en artikel hos Kulturmonitor (19.8.2022). Artiklen refererede til en ny publikumsundersøgelse fra Applaus, DEOO og Dansk Teater samt en opgørelse af salgstallene fra Scenit. ISCENE tog derfor en snak med leder af Applaus Lene Struck-Madsen og direktør for Scenit Johanne Prahl for at finde ud af, hvad der er op og ned på publikumssituationen.

Opgørelser fra Scenit og resultater fra Applaus’ publikumsundersøgelse viser, at teatrenes ”kernepublikum” ikke besøgte teatrene i samme omfang i sæson 2021-22 som før corona, ”men der er håb forude,” lyder det samstemmende fra Applaus og Scenit.

Abonnenterne lagde ikke vejen forbi

I Applaus’ nyligt offentliggjorte Publikumsundersøgelse for teatre og spillesteder er et af hovedresultaterne, at 27% af de adspurgte ikke har været til koncert eller i teatret de forgange seks måneder. Tallene bakkes op af Scenit, der i teatersæson 21/22 kan se, at 23% af ”kernemålgruppen” ikke lagde vejen forbi et teater.

”Abonnenterne købte ikke billetter i samme omfang som tidligere, og det har mange teatre mærket.  Til gengæld ser vi en stigning blandt et mere impulsivt publikum, der ikke planlægger lang tid i forvejen, men derimod har en kort købshorisont,” fortæller Johanne Prahl, direktør i Scenit.

”Jeg tror, at vi er en del, der ovenpå Corona håbede, at publikum ville strømme tilbage, og selvom der heldigvis er kulturinstitutioner, der oplever et rigtig godt salg, så er der også mange, der kæmper for at genetablere kontakten til det vante publikum,” supplerer Lene Struck-Madsen, leder af Applaus.

Nye publikumsvaner og købsmønstre

Selvom nedlukningen er i fortiden, så har effekten fortsat konsekvenser for kulturinstitutionerne i form af ændrede købsmønstre blandt publikum.

”Covid har haft en stor effekt, og ser vi ud over vores egne undersøgelser, så kan vi se et mønster, hvor de store mega-events trækker et stort og yngre publikum, hvorimod det ældre publikum er lidt mere tilbageholdende,” fortæller Lene Struck-Madsen

”Den gode nyhed er dog, at forsalget til sæson 2022/23 går bedre, end vi havde håbet, og ligger 5% over sæson 2018/19, som var sidste sæson uden covid,” supplerer Johanne Prahl, der netop har opgjort resultaterne fra deres maj og juni salg.

Fra Scenit og hos Applaus er der derfor grund til forsigtig optimisme.
”Publikum er der! I vores undersøgelse kan vi se, at teaterbranchen har den største andel af ‘big spenders’ (20%), som har brugt eller vil bruge flere end 6000 kr. i de seneste og kommende seks måneder, så publikum er der, men det kræver også, at momentum udnyttes,” udtaler Lene Struck-Madsen.

Applaus’ Publikumsundersøgelse 2022

Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med DEOO og Dansk Teater.  Undersøgelsen har gjort status over det nuværende publikum og udviklingen af denne hos 33 danske spillesteder, klassiske musikaktører og institutionsteatre, og viser at 27 % af publikummet har ikke været til koncert eller teater i de seneste 6 måneder (teater 31 %, rytmisk 19 %, klassisk 40 %) . Læs mere her.

Scenit opgør salgstal for ca. 100 teatre og frie teaterproducenter i teaterbilletter-samarbejdet hver måned.

Scenit har under covid målt salgstal for teatrene mod et beregnet ”normalår” baseret på gennemsnitlige salgstal i 3 år før corona. Salgstal opgøres i hhv. rabatsalg, som dækker over salg til abonnenter og grupper og løssalg.For sæson 2021-22 ligger det samlede salg 14 % under et normalår. Salget af rabatbilletter ligger dog 23 % under normalår, og det samlede salg trækkes op af et løssalg på 14 % over normalår. Læs mere her.