Populært lige nu

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i perioden 2025-2028. To andre teatre får støttemidler fra en anden pulje, et teater tages helt...

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende støtte som lille storbyteater i København. Teatrets to ledere, Pelle Nordhøj Kann og Christine Worre...
Annoncespot_imgspot_img

Nye digitale strømninger – teater i samspil med Metaverset

Publikums rolle var i centrum, da White Hole Theater afholdt konferencen Who are the Actors? Inside/Outside the Metaverse om storytelling og publikums handlemulighed  i immersive teateroplevelser og gaming. Konferencen var en del af jubilæumsfejringen af Dansk Teater 300 År. 

Spilkonsulent ved Det Danske Filminstitut og konferencens moderator, Simon Løvind, startede med at pointere, at vi mangler et fælles sprog for krydsfeltet mellem teater, digital teknologi og gaming. I løbet af konferencen, hvis deltagere og oplægsholdere repræsenterede blandt andet forskning, teater, animations- og videospilbranchen, blev det tydeligt, at der er et stort ønske og behov for at udvikle sådan et sprog sammen.

metaverset digitalt teater white hole theater
Paneldebat om storytelling og publikums agens i immersive teateroplevelser og spil. Tv.: Simon Løvind (DFI), Jakob Tekla Jørgensen (White Hole Theater), Peter Vistisen (Aalborg Universitet), Martina Scarpelli (White Hole Theater), Joshua Rubin (Subverse) og Lars Hemmingsen (White Hole Theater). Foto: Karoline Normann Fløysvik

Metaverset er en infrastruktur

Det store M-ord er et begreb, som florerer for tiden. Nogle forbinder det med Facebook og Meta, andre med sci-fi. Men hvad er Metaverset for en størrelse? Dette emne blev behandlet i åbningsoplægget fra lektor ved Aalborg Universitet, Peter Vistisen. Først og fremmest findes der ikke flere metaverser, ligesom der også kun er ét internet, forklarer Vistisen. Metaverset er en infrastruktur. 

Lige nu ved vi ikke, hvordan Metaverset kommer til at se ud, og derfor er det også nu, vi kan være med til at påvirke og lægge grundlaget for, hvad det skal være og hvilken slags oplevelser, vi ønsker skal finde sted her. Her kan vi bruge digitalt teater som et medium til at forestille os, hvordan vi ønsker at interagere med hinanden i Metaverset. Uanset hvordan det kommende Metavers kommer til at se ud, er der ingen tvivl om, at Metaverset er et sted, hvor man kan udtrykke sig – her understreger Peter Vistisen vigtigheden af at finde årsagen til at tage et medium i brug. 

Hvem er (skue)spillerne, når publikum er i centrum?

Stafetten gik videre til rollespiller og spiludvikler, Martin Rauff Nielsen. Rollespil adskiller sig fra teater ved, at det er skuespil uden et publikum, men bærer alligevel nogle særlige lighedstræk med immersivt teater og gaming: deltagerne bliver mødt med valg, de skal forholde sig til, hvilket gør dem til en del af historiefortællingen. I rollespillets verden bevæger deltageren sig i grænselandet mellem at være publikum og skuespiller. 

Dette kommer af, at en rollespildeltager interagerer med den fiktive verden gennem diverse valg. Valgene er med til at forankre dem i narrativet og drive det i den ene eller anden retning. Nielsen lagde vægt på, at valgene skal være meningsfulde for deltagerne. Publikums valg af handling afhænger af en følelsesmæssig indlevelse, som ikke kan påtvinges nogen.

Nøglen ligger i publikums fantasi, og hvordan de oplever deres valg som en nødvendig del af det narrativ, de præsenteres for. Det er et punkt, hvor immersivt teater, gaming og rollespil krydser hinanden, og hvor spørgsmålet opstår – hvem er egentlig skuespillere?   

Historiefortælling i Metaverset

Manuskriptforfatter og konsulent, Joshua Rubin, påpegede, hvordan der også i videospil, teater og rollespil søges kontakt med andre mennesker. Spørgsmålet er, hvordan der skabes et Metavers, det er interessant at opholde sig? 

metaverset digitalt teater white hole theater
Simon Løvind (tv.) introducerer Joshua Rubin (th.). Foto: Karoline Normann Fløysvik

“Nogle af de mest interessante teaterforestillinger i dag bliver produceret med teknologi, som tillader os at stille spørgsmålstegn ved publikums rolle,” udtaler Rubin. Her fremhæves værker som Jordan Tannahills Draw me Close, DV Group Alice the Virtual Reality Play, hvor der udforskes i krydsfeltet mellem live skuespillere i motioncapture dragter og et live publikum med VR-headsets.

“Med immersionen i en virtuel virkelighed bliver publikum så kropsliggjorte i det fiktionelle rum, at de ikke bare kan læne sig tilbage og observere skuespillerens præstation,” siger Rubin. Det kommer af, at publikum selv er til stede i et første persons ’point of view’, sådan at de i større grad møder karakteren(e) en til en uden en scene, der markerer adskillelsen mellem fiktion og ikke fiktion.

I arbejdet med historiefortælling i Metaverset bliver det en dominerende tendens at arbejde med publikums ’point of view’, altså historiefortælling gennem det immersive miljø og at skabe en balance mellem interaktion og narrativ, hvilket er én af de fortællestrategier, man kan finde både i videospil og immersivt teater. Formålet er at gøre det muligt for mennesker at opleve en tilknytning eller en form for fællesskab med hinanden i Metaverset. 

Morgendagens digitale teater

White Hole Theaters teaterchef, Jakob Tekla Jørgensen, arbejder frem mod 2024 på konkret at udforske krydsfeltet mellem teknologi, gaming og teater. Ved konferencen, hvor Jørgensen var til stede som oplægsholder og paneldeltager, pointerede han, at publikum generelt ønsker at være centrum i fortællingen. Dette er et fællestræk for tidens up-and-coming formater, som immersive teateroplevelser, gaming og VR-oplevelser kan tilgodese. 

metaverset digitalt teater white hole theater
White Hole Theaters anden teaser-forestilling The Battle (2021). Foto: Polina Kalmykova

“Det postnaturalistiske teater i det 20. århundrede nedbrød den fjerde væg på utallige måder, og det postdramatiske teater omkring årtusindskiftet nedbrød fortælleautoriteten og centralperspektivet og indførte flerstemmighed. Det immersive teater tager skridtet videre og ‘nedsænker’ publikum i et univers, som ‘opsluger’ det. We’re in this together er det nye motto for teatret, og skillelinjen mellem performer og publikum, deres synsvinkel, viden og handlemulighed bliver mere og mere udvisket. Som i computerspil. I computerspil eksisterer begrebet publikum ikke. Der er kun deltagere, spillere. Hvordan et teater med computerspillet som matrix ser ud, og hvor fører det hen, det er det, vi gerne vil undersøge i White Hole Theater,” siger Jakob Tekla Jørgensen.

Kultursektoren som banebryder 

Dansk teater har udviklet sig gennem 300 år, hvilket også blev fejret med denne konference. Kunst og teknologi har udviklet sig side om side og påvirket hinanden gennem tiden, og det ser ikke ud til at stoppe med det første.

Den digitale verden og Metaverset udvikler sig hurtigt, og det er nu, vi skal diskutere, reflektere og se for os, hvordan vi ønsker, at denne infrastruktur skal udformes, og hvad den skal indeholde. Her blev der åbnet for lige så mange spørgsmål som svar og diskuteret med stor passion og iver blandt publikum, oplægsholdere og paneldeltagere. Hvordan kan teater fungere i samspil med Metaverset? 

Fra Peter Vistisen lyder de afsluttende ord: “Vi forbereder os på en fremtid, hvis retning stadig er usikker, men kultursektoren har tydeligt påtaget sig rollen som banebryder, hvilket giver mig meget håb for de næste skridt frem mod Metaverset”.

Konferencen Who are the Actors? Inside/Outside the Metaverse blev afholdt af White Hole Theater i Parolesalen, Arsenalet i Viborg den 28.oktober 2022. 

Seneste

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Karoline Normann Fløysvik
Karoline Normann Fløysvik
Karoline Normann Fløysvik er cand.mag i dramaturgi og projektleder hos White Hole Theater, og medlem af PLASTIC Collective.

Nikolaj Mineka: Applaus bidrager til at flytte fokus væk fra mediernes ansvar

"Kun ved at stå sammen og holde fokus kan vi skabe den forandring, der er nødvendig for at vende denne uheldige udvikling". Sådan skriver...