Del

Kulturminister Mette Bock har igangsat en åben debat, der vil give alle mulighed for at bidrage med forslag og gode idéer til fremtidens scenekunst. Hen over foråret vil debatten foregå på flere forskellige platforme – og du kan være med!

Hvordan får vi større borgerrelevans og mere lokal forankring? Hvordan kan teatrene finde nye former for finansiering, så scenekunsten kan udvikle sig og blive mere økonomisk robust? Og hvordan kan vi sikre en mere smidig og fleksibel støttestruktur i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, som kulturministeriet ønsker at stille skarpt på i foråret.

Mette Bock siger om den åbne debat: “Jeg vil gerne se fordomsfrit på scenekunstområdet. Derfor inviterer jeg nu alle – både borgere og professionelle aktører – til at være med til at formulere deres ønsker til fremtidens scenekunst. Jeg er åben over for alle gode idéer, der kan gøre scenekunsten mere relevant for borgerne. Jeg glæder mig til at blive klogere og ser frem til en god, konstruktiv debat.”

Formålet med den åbne debat er blandt andet at skabe større borgerrelevans og mere lokal forankring og så handler det om at skabe økonomisk bæredygtig scenekunst.

“Jeg har også et ønske om at se på, hvordan teatrene kan finde nye former for finansiering, så scenekunsten kan udvikle sig og blive mere økonomisk robust. Og endelig har vi en udfordring, der handler om, hvordan vi i fremtiden kan sikre en mere smidig og fleksibel støttestruktur.” siger Mette Bock og uddyber:

Den åbne debat kommer til at foregå i en Facebook-gruppe, hvor alle kan bidrage. Sideløbende inviteres professionelle aktører til at bidrage med visioner og forslag til konkrete ændringer af støtteordninger og lovgivning i en særskilt høringsproces. Trådene samles på en konference d. 14. maj 2018, hvor scenekunstens aktører og relevante interessenter deltager.

Kilde: Pressemeddelelse