Del

Med COVID-19 blev det nødvendigt at sætte foreningen Revy Danmarks arbejde op i et helt nyt gear. Derfor indtræder Jani Lykke Methmann nu som direktør.

COVID-19 restriktionerne fik afgørende betydning for hele revybranchen. For nogle få blev det revy med væsentligt færre gæster, men for de fleste blev det en total nedlukning for revy i 2020. Det var et års produktion, som gik tabt. Derfor var der brug for at samle alle kræfter for at sikre revyernes fremtid, skriver Revy Danmark i en pressemeddelelse.

For at ruste branchen til fremtiden

En revyforestilling er forældet året efter, den er produceret. Hvert år udvikles en ny revy, som afspejler tidens trends, politiske emner og tidens samfundsmæssige problemstillinger. Da de fleste revyer stod med et usælgeligt produkt som følge af restriktionerne, måtte der gøres noget. 

Jani Lykke Methmann, der netop i januar 2020 var tiltrådt som administrerende direktør for Odense Sommerrevy, blev udpeget som koordinator af såvel det politiske arbejde sammen med bestyrelsen som den praktiske dialog og vejledning overfor branchens medlemmer. Således lykkedes det at få sammensat et hjælpepakke-program, som sikrede revybranchen i Danmark. Bestemt ikke uden økonomiske skrammer, men branchen overlever.

Derudover stod det også klart, at branchen havde brug for at ruste sig yderligere til fremtiden. Derfor blev der udviklet en strategiplan, hvor det fremgår, at Revy Danmark vil styrke medlemmernes forretningsmæssige kompetencer, positionere branchen samt udvikle revygenren. I spidsen for den udvikling har Revy Danmark udnævnt Jani Lykke Methmann som ny direktør for Revy Danmark.

Jani har udover posten som adm. direktør i Odense Sommerrevy også en lang erfaring på direktør-niveau fra andre brancher. Det er derfor en tung faglig og kommerciel direktør, Revybranchen sætter i spidsen for den fremtidige udvikling. 

Kilde: Pressemeddelelse

Revy Danmark er en brancheforening for de danske professionelle revyer, der har eksisteret siden 1991. Revy Danmarks vision er styrke branchen forretningsmæssigt, udbrede revygenren bredt i hele befolkningen samt udvikle fagligheden i samklang med øvrig scenekunst og samfundet bredt. Revygenren har bestået i mere end 170 år og afspejler tidens trends, politiske emner og aktuelle begivenheder. På den måde beskriver årets revy til enhver tid et blad i historiebogen.