Del

Som et nyt område sætter Augustinus Fonden fokus på projekter, der skaber ny viden om kulturens betydning og værdi. Det sker som et led i at støtte op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning.

”Kulturen bidrager ikke blot til oplevelser, refleksion og dannelse men også til økonomi, sundhed, aktive fritidsliv – og til at gøre geografiske områder attraktive for borgere og turister,” skriver Augustinus Fonden, som med deres nye fokusområde vil være med til at vidensopsamling fra den aktuelle udvikling. 

Også til glæde for scenekunsten

Augustinus Fonden skriver endvidere:

”At kulturlivet konstant er i bevægelse, har fonden især erfaret i tiden under coronakrisen, hvor kulturaktørerne har måttet søge nye veje for at møde deres publikum. Øget digitalisering af kulturtilbuddene har været forstærket i perioden, samtidig med at der er skabt erfaringer med nye publikumsformater.

Men udviklingen kalder også på et behov for vidensopsamling: Dels for at give plads til refleksion og mulighed for at skabe nye indsigter, der peger ind i fremtiden; dels som bidrag til at tydeliggøre kunsten og kulturens værdi for den enkelte og for samfundet.”

Scenekunstbranchen fik selv glæde af det nye fokusområde med projektet Online scenekunst og nye publikumsmøder, hvor der blev sat fokus op den digitale scenekunst, som blev skabt i forlængelse af COVID-19 nedlukningen og de nye digitale publikumsmøder der opstod i mødet med det nye format. Læs rapporten fra projektet her.

Se mere om Augustinus Fondens aktuelle vidensprojekter her.