Del

Mads Thygesen har af personlige årsager valgt at opsige sin stilling som rektor for Den Danske Scenekunstskole. Han fratræder stillingen per dags dato.

Mads Thygesen tiltrådte som den første rektor for Den Danske Scenekunstskole i marts 2015, efter at skolen var blevet etableret ved en fusion af alle statslige og statsstøttede scenekunstuddannelser.

I 2020 blev hans åremålsansættelse forlænget frem til 2023, men af personlige årsager har Mads Thygesen besluttet, at dette forår er hans sidste i spidsen for Den Danske Scenekunstskole.

Skolens øvrige ledelse havde gerne fortsat samarbejdet, men tager beslutningen til efterretning.   

Mads Thygesen har spillet en uvurderlig rolle for DDSKS

Ane Broberg, administrationschef, Jens August Wille, uddannelsesleder København og Peder Dahlgaard, prorektor skriver følgende om Mads Thygesen:

“Mads har stået i spidsen og spillet en uvurderlig rolle for skolen siden fusionen i 2015. Som skolens første rektor blev han ansat til at levendegøre visionen om én samlet uddannelsesinstitution på internationalt niveau inden for det scenekunstneriske område, herunder at bringe skolen på niveau med tilsvarende skoler i udlandet ved at indføre en ny uddannelsesstruktur med bachelor- og kandidatuddannelser.

Meget er lykkedes med Mads ved roret. Den skole, Mads siger farvel til, udbyder i dag fem kunstneriske bacheloruddannelser og tre internationale, kunstneriske kandidatuddannelser – og det kan han i høj grad tilskrives æren for. Han har om nogen ydet en ekstraordinær indsats i udviklingen af den skole og de uddannelser, vi har i dag.

Vi vil gerne takke Mads for hans engagement i og indsats for skolen. Som kollega og chef vil vi gerne takke ham for det givende samarbejde og de vigtige kunstfaglige og kunstpædagogiske perspektiver, han altid er garant for, og vi ønsker ham alt det bedste fremover”.

LÆS OGSÅ: Det allerførste hold kandidater i scenekunst præsenterer deres afgangsprojekter

Rektorer på Den Danske Scenekunstskole ansættes af kulturministeren. Stillingen vil blive slået op umiddelbart efter sommerferien. Indtil der er fundet en ny rektor, konstitueres prorektor Peder Dahlgaard i stillingen.

Kilde: Pressemeddelelse