Populært lige nu

Annoncespot_imgspot_img

De frie grupper – Teaterseminar giver synlighed og blus på turneerne

Kendskab og økonomi er de største barrierer for at komme på turné. Det siger aftagere og de frie scenekunstgrupper samstemmende. Lysten til at turnere og viljen til at købe forestillinger med mindre kendte navne er til gengæld til stede. Ti grupper tog sammen på Teaterseminar sidste år. Det gav øget salg og erfaringer med turneers lange planlægningshorisont, og igen i år har Projektstøtteudvalget for Scenekunst bevilget støtte til initiativet, så 8-12 nye grupper kan komme på Teaterseminar til november.

Danmarks Teaterforeninger arrangerer det årlige Teaterseminar, hvor producenter præsenterer turneforestillinger for opkøbere fra både teaterforeningerne, men også de store scener.

Annonce

Foreningens landsformand Lars Salling fortæller, at de frie gruppers fælles indsats i 2021, der blev faciliteret af Udviklingsplatformen for Scenekunst (UP), gjorde en bemærkelsesværdig forskel, fordi grupperne blev meget synlige på den fælles stand, hvor det samtidig var muligt for opkøberne at tale med mange på én gang. ”Der har været frie grupper med før, men ikke særlig mange, og det er nok, fordi det koster noget at deltage, uden at der er garanti for at sælge noget,” siger han, men understreger samtidig, at teaterforeningerne ér interesserede: ”Kendskab styrker interessen, og for flere teaterforeninger var det første gang, de stødte på de frie kompagniers produktioner sidste år”.

Støtte til de frie grupper

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond har igen i år valgt at støtte initiativet.

”Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og én af opgaverne er at sikre, at der kommer kunst ud i hele landet,” forklarer udvalgets leder Gitta Malling og uddyber: ”Projektstøtteudvalget for Scenekunst støtter primært det frie felt, og netop det frie felts forestillinger har haft svært ved at komme på turné. Det er vores håb og overbevisning, at det vil være lettere for de frie grupper at sælge deres forestillinger til teaterforeningerne, når de får den hjælp, som UP tilbyder i forbindelse med den fælles stand på Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar”.

De frie grupper
De frie grupper på Teaterseminar 2021. Foto Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Det er pitchet, der sælger

Ifølge Lars Salling er det vigtigt, at kompagnierne har en realistisk idé om, hvad det koster at turnere, at de forstår teaterforeningernes kontrakter, og at de har godt præsentationsmateriale. Den vigtigste enkeltfaktor for at få sin forestilling på turné via Teaterseminaret er dog det korte pitch, som alle deltagere leverer foran de flere hundrede opkøbere. Det har de senere år også har været tilgængelige digitalt i en tid efter seminaret. ”Hvis de slår til på deres pitch, så får de folk ned på deres stand, og det lykkedes i 2021, og det skyldes i høj grad UP’s initiativ, som klædte dem på til at levere,” fortæller han.

Julie Thalund fra gruppen Ruby Gamache deltog på seminaret i 2021 med forestillingen Tyk, og det var hende, der var på scenen for at pitche.

”Teaterseminaret var et stort monster af et apparat, som var ret sjovt at prøve. I forløbet op til var vi lidt stressede over, hvordan vi skulle nå pitchforløbet, som UP stod for. Det var korte deadlines, som lå et stykke fra seminaret, men lige efter, vi var blevet udvalgt til at deltage. Men det gav jo pote, vi fik rigtig meget ud af det og følte os godt klædt på. Der var nerver på, men mit pitch fik deltagerne til at forstå, hvad vi ville med forestillingen. Det handler jo om min krop og mig, så samtalen blev hurtigt meget åben, fordi jeg delte noget af mig selv, og så kom der gang i samtalen med aktører fra hele landet. Vi snakkede og flirtede og landede nogle aftaler allerede på seminaret. Det var nok en blanding af pitchet, emnet, som mange fandt spændende, og så havde det kæmpebetydning, at Tyk var Reumertnomineret, og at vi er et lille setup, der kan puttes ind mange steder,” fortæller hun.

Følelserne er vigtige

Julie Thalunds pitch ramte Herlev Teater, der købte forestillingen. ”Man køber forestillinger med følelserne, så det er pitchet, der gælder, og pitchet på Tyk gjorde en god figur,” fortæller Birgit Højmark fra teatret.

Herlev Teaters vedtægter bestemmer, at repertoiret skal være bredt, så det er ikke nyt for dem at købe smalle forestillinger. ”Hvis pitchet rammer, går vi efter det. Bagefter kigger vi på genrespredning og så ryger der nogen ud, men vi prøver altid at holde nogle smalle inde,” fortæller hun.

Herlev Teater har ifølge hende både publikum til de brede, men også til de smalle forestillinger. ”Åbenheden har også rykket sig lidt, og hvis vi har en forestilling, der ikke rigtig sælger, så udbyder vi den som bonus til dem, der har købt tre forestillinger. Vi vil jo helst have folk i salen, og når de så går ud, så siger de: ”Nøj, hvor var vi heldige”, så bonusforestillinger bliver tit en øjenåbner i forhold til de mere eksperimenterende ting,” fortæller Birgit Højmark.

teater v Før vi forsvinder Out of Balanz
Før vi forsvinder, Out of Balanz. Foto: Jan Vesala.

Turneer er dyre

Kompagniet Out of Balanz har stor erfaring med at turnere internationalt. Troels Hagen Findsen fra kompagniet gjorde sig på sidste års Teaterseminar dyrekøbte erfaringer om, hvordan de realiserer ønsket om flere nationale turneer.

”Det var dejligt at gøre fælles front, så man ikke stod der som Palle alene i verden. Man kunne hurtigt drukne i det helt alene, for vi har jo ikke midler til at lave fedt materiale og booke egne rum til dialog med opkøberne. Jeg var lidt overrasket over alle de ekstra omkostninger til print og overnatning,” fortæller han.

Pitchet fungerede dog for gruppen, og der var stor interesse for forestillingen Før vi forsvinder, men ”vi begik en fodfejl ved at sætte den i salg til efteråret i år, hvor de fleste allerede var fuldt booket med corona-udskudte forestillinger,” erkender han. Gruppens erfaringer handler derfor om en længere planlægningshorisont, men også om at tænke i lette turneversioner.

”I udlandet er det almindeligt, at man bruger spillestedernes grej, men i Danmark forventes det, at man selv har det med,” fortæller han, der derfor også vil have fokus på logistikken, når han i fremtiden skal tænke strategisk i, hvilke forestillinger gruppen fremover tager med til teaterseminarets brede opkøberskare

Godt at blive overrasket

Teater Katapult, der købte Før vi forsvinder, er både producent og aftager, og teaterchef Torben Dahl genkender de økonomiske udfordringer: ”Det er også dyrt og omkostningsfuldt for os at promovere forestillinger på seminaret, så vi valgte selv seminaret fra sidste år. Men det er et godt sted at mødes, og i år har vi nok selv solgt lidt mindre af den forestilling, vi kun præsenterede for turnenetværket”.

Han kendte allerede Out of Balanz, hvilket var en væsentlig grund til, at teatret købte deres forestilling: ”Vi kender deres stil og ved, kvaliteten er i orden. Vores publikum er meget åbne over for ny dramatik og tog også godt imod denne forestilling. Det er mere manglende kendskab, der kan forhindre, at vi køber fra de frie grupper. Det er godt at blive overrasket over alt det, man ikke vidste, man gerne ville se, men vi vil selvfølgelig også gerne have folk i teatret, for scenekunst er jo lavet for at blive set,” uddyber han og understreger flere gange, at godt præsentationsmateriale er vigtigt, fordi ”det er svært at sælge noget, man ikke har set”.

Teaterseminar 2021. Foto: Udviklingsplatformen for scenekunst
Teaterseminar 2021. Foto: Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Nyt publikum

Ifølge Torben Dahl skal man “langt op i kendisfaktor, før det rykker på billetsalget,” så kendskab er ikke synonymt med kendte navne. Den oplevelse understøttes af en undersøgelse, der er på vej fra en af teaterforeningerne. Den viser nemlig, at faktorer som oplevelse alene og sammen med andre og det at blive beriget og få sat perspektiv på livet vægter tungere end kendte navne på plakaten.

Både Julie Thalund og Troels Hagen Findsen ønskede således også at nå nyt publikum gennem deltagelsen i teaterseminaret. ”Initiativet viste, at der er plads til grupper som os. Vi havde solgt et par forestillinger i forvejen, men vi havde aldrig fået solgt så meget uden seminaret,” slår Julie Thalund fast og uddyber: ”Tyk spillede på Teater FÅR302 i København, mest for et publikum, der ligner os selv. Målet er at sætte en samtale i gang og vi vil jo gerne have alle mulige til at snakke med. Jeg tror ikke, at vi får meget anderledes reaktioner. Det er ikke en københavnerforestilling, men en menneskelig forestilling, der også vil fungere i Haderslev og alle andre steder, vi skal spille”.

Hun understreger, at selvom deltagelsen i teaterseminaret var hårdt og dyrt arbejde for Ruby Gamache, som er et kompagni med en lille økonomi, kunne det betale sig for dem.

Viser bredden for publikum over hele landet

Ruby Gamache har solgt til både teatre, teaterforeninger og en højskole, mens Out of Balanz mest solgte til teatre. ”Der var interesserede teaterforeninger, men turneplanen duede ikke for dem denne gang,” fortæller Troels Hagen Findsen. De glæder sig til at komme ud og spille, og mener som Julie Thalund, at det virker for det frie felt at gå ud i samlet flok:

”Vi viser bredden for publikum i hele landet, og vi oplever selv, hvordan det er at spille i Thyborøn. Man kan hurtigt blive en del af parnasset i København og vi laver jo scenekunst, for at det skal ses,” pointerer han.

Julie Thalund siger samstemmende: ”De mindre og eksperimenterende grupper vil ikke kun være på de små scener i København. Vi vil ud, og initiativet hjalp med at præsentere os og vise, at det økonomisk kan betale sig at købe fra os”.

LÆS OGSÅ: ISCENEs artikel om initiativet i 2021

Next step

Troels Hagen Findsen peger på, at der kunne være en fordel i at lade nye kompagnier komme med i initiativet et par år i træk: ”Så kunne opkøberne lære dem bedre at kende og de kunne bedre lære af de fejl, de begår, og udnytte de erfaringer, de får”.

Det ligger ikke umiddelbart i kortene at gå den vej, da UP fokuserer på at få nye grupper afsted i år. Erfaringerne fra sidste års pilotprojekt peger nemlig på, at projektet kan optimeres gennem bedre timing af forløbet og skarpere kuratering af de udvalgte grupper. Projektet er således målrettet projektstøttede scenekunstnere og -grupper, der har et stort potentiale for bredere distribution på danske scener, men som mangler viden og ressourcer til at realisere potentialet.

Både Julie Thalund og Troels Hagen Findsen fremhæver også, at netværksdelen med de andre grupper og med opkøberne var givende og vigtig for det fremtidige salg, som for dem begge blev fremmet af læringsdelen af initiativet. De er samtidig også enige om, at denne del blev forceret på grund af den stramme tidsplan fra udvælgelse til Teaterseminaret. Initiativet igangsættes derfor tidligere i år, så grupperne kan søge om deltagelse sideløbende med deres ansøgning til Garantiordningen, der er en forudsætning for at komme med. Initiativet vil i år dække deltagergebyr og ophold, fælles stand, en forberedende workshop med fokus på pitch og opfølgende salgskommunikation og endelig en best-practice session, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer med opkøbere, der har erfaring med forestillinger fra det frie felt.

udviklingsplatformen for scenekunst søger producent

Artiklen er udgivet i et mediesamarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst med fuld redaktionel frihed for ISCENE.

Aktører fra den frie scenekunst kan ansøge om deltagelse i projektet gennem Statens Kunstfonds pulje ‘Optagelse af forestillinger i Garantiordningen’ med deadline d. 1. juni kl. 14. Her skal man blot tilkendegive, i et afkrydsningsfelt i ansøgningsformularen, at man ønsker at deltage i projektet.

Se mere om deltagelse i Teaterseminar 2022 her.

Seneste

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Anne Liisberg
Anne Liisberg
Kritik- og debatredaktør ISCENE. Fagansvarlig lex.dk. Cand. mag. i Dansk & Dramaturgi. Har siden 1985 arbejdet som instruktør, forestillingsleder, PR-ansvarlig, underviser, skribent, redaktør og producent af både kulturelle og kommercielle produktioner. Tidligere blandt andet fast anmelder på Teater 1 fra 2011-2016 og på Berlingske fra 2016-2019.
Annonce