Populært lige nu

Annoncespot_imgspot_img

Gitta Malling: “En større investering vil styrke fondens evne til at opfylde sit formål”

Et nyt år er i gang og dermed også et skifte hos Statens Kunstfond, hvor forfatter og debattør Merete Pryds Helle den 1. januar 2024 tiltrådte som ny bestyrelsesleder. Hun overtager posten fra teaterleder Gitta Malling, der i denne kommentar reflekterer over Kunstfondens arbejde.

To spændende år som bestyrelsesleder af Statens Kunstfond afsluttes fra den 1. januar 2024, hvor en ny bestyrelsesleder overtager. Det er en betroet position at blive udpeget til, og det har krævet tid at sætte sig ind i institutionen og dens muligheder. Ikke desto mindre har vi opnået betydelige resultater i løbet af disse to år.

Som bestyrelsesleder har jeg deltaget i udformningen af strategier og retningslinjer for Kunstfonden, selvom størstedelen af midlerne forvaltes af udvalgene.

Bæredygtighed og mangfoldighed

I bestyrelsen har vi haft et særligt fokus på nødvendigheden af at gøre kunstproduktionen inden for alle kunstarter ansvarlig i forhold til den grønne omstilling. Det kommende Bæredygtighedscenter repræsenterer et skridt i den rigtige retning, og det glæder os, at det er besluttet, at Kulturens Analyseinstitut skal varetage denne opgave. Dette vil uden tvivl rette opmærksomheden mod den pågældende udfordring og sikre, at centret kommer godt i gang.

Vi har desuden arbejdet på at fremme mangfoldigheden i kunstlivet, så den skabte kunst bliver relevant for en bredere befolkning. Projektet Kunst på Banen har været og er et vigtigt initiativ i denne retning. Vi vil fortsat følge udviklingen på tværs af alle kunstområder i bestyrelsen.

Vi har ligeledes arbejdet med bias og styrket diversiteten på flere niveauer i Statens Kunstfond. En øget mangfoldighed er nødvendig blandt ledende aktører i Kunstfonden, bestyrelser, institutionsledere, undervisere på kunstneriske uddannelser, ansatte i Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen osv. Vi har selv undersøgt og adresseret vores egne bias for at sætte de første spor i en ny retning. Open calls og andre initiativer udgør blot begyndelsen på denne udvikling.

Fokus på børn, unge og teknologi

Et andet væsentligt fokus har været at fremme børn og unges møde med kunst. Folkeskolen sikrer ikke længere dette tilstrækkeligt, og området kræver betydelige investeringer, nye metoder og stærke aktører på både lokalt og nationalt plan. En fornyelse og udvidelse af den ekstra bevilling, Statens Kunstfond modtog for snart fire år siden, er nødvendig for at imødekomme disse udfordringer. Men denne bør fornyes og udvides til for eksempel at kunne rumme nye områder, som feks voksne med særlige udfordringer, en forespørgsel vi har haft liggende ved kulturministeren det sidste år. Men dette kunne være med til at prøve nye udviklingsmuligheder af på tværs af sektorer. Være med til at udvikle nye partnerskaber og nedbryde silotankegangen. Et lille skridt i en ny retning.

Et yderligere vigtigt fokus, som jeg mener, vi bør investere i, er teknologien og dens mange muligheder for at styrke kunsten. Kunstnerisk tilgang og kvalitet er afgørende i den teknologiske udvikling, hvor kunsten kan tilføre en kvalitet, der ofte mangler i dagens teknologi. På den ene side kan kunsten give en stoflig fornemmelse, fordybelse, udvikle en ny sanselighed, skabe rum for refleksion, nærhed og empati, mens teknologien på den anden side kan styrke kunstnerisk innovation.

Kunst udvider horisonter

Det centrale er dog stadig, at kunsten besidder en selvstændig værdi. Vi har ønsket at fremhæve, styrke og udnytte potentialet i kunstens værdi og rolle i samfundet, da kunst understøtter demokratiet og værner om ytringsfriheden.

Kunst er essentiel, da den beriger, udfordrer og spejler samfundet. Den udvider vores horisonter, vækker følelser og skaber forbindelser på tværs af kulturer. Kunst formidler komplekse ideer, fremmer kreativ tænkning og stimulerer innovation. Den er en stemme for mangfoldighed, fremmer forståelse og åbner dialog omkring sociale og politiske spørgsmål. Gennem æstetik og fortællinger giver kunst os perspektiver, der inspirerer til selvrefleksion. Kunst er en katalysator for kulturel identitet og udtrykker det, som ord ofte fejler i at formidle. Den er en kilde til glæde, trøst og en værdifuld bidragyder til det menneskelige udtryk og fællesskab.

Investering frem for besparelser

Men hvad kunne forbedres i forhold til Statens Kunstfond? Under et møde med Kulturministeren blev det påpeget, at fonden står over for en betydelig udfordring med de 2% besparelser, der har fundet sted i Slots- og Kulturstyrelsen siden 2017. Dette har resulteret i begrænset sekretariatsbetjening og øgede omkostninger for ydelser, der tidligere blev leveret af styrelsen, hvilket nu finansieres af Kunstfonden på bekostning af kunsten.

Investering i Statens Kunstfond har været fraværende i mange år, og det ville være visionært at tilføre yderligere 100 millioner kroner til fonden. Der har været en reduktion i bevillingerne på grund af 2% besparelsen. Den stigende mængde kvalificerede ansøgninger viser, at der er stor efterspørgsel, og midlerne anvendes effektivt i Statens Kunstfond. Nye penge er nødvendige for at imødegå nye udviklingsmuligheder og udfordringer, såsom digitalisering, bæredygtighed og internationalt samarbejde samt for at sikre mangfoldighed.

Statens Kunstfond er på mange måder en moderne organisation, der administrerer bevillingerne effektivt med lave honorarer i forhold til arbejdsindsatsen. Moderne fordi den følger med tiden og omstiller sig hurtigt til de behov, der opstår i kunstområdet. Dog udgør de 2% besparelser en betydelig udfordring, og en større investering vil styrke fondens evne til at opfylde sit formål.

Stort potentiale

Kunstfonden er en enestående institution, der når bredt ud i det danske kultursamfund. Fondens betydning for den enkelte kunstner er tydelig gennem anerkendelse og muligheden for at tiltrække støtte fra private fonde.

Alt i alt er der et stort potentiale for Statens Kunstfond, men det kræver investeringer, opmærksomhed og politisk opbakning for at sikre, at kunsten forbliver en central og værdifuld del af samfundet.

Tak for de 2 år.
Tak til Ane Halsboe-Jørgensen for udnævnelsen og tak for samarbejdet Jakob Engel-Schmidt.
Tak for de mange samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og diverse udvalg.

Jeg glæder mig til de næste 2 år i bestyrelsen for Statens Kunstfond og som Udvalgsleder af Scenekunstudvalget.

Denne kommentar er udtryk for skribentens egen holdning.

Seneste

★★★☆☆☆ Hamlets stjerne – Shakespeare og astrologien i rodet whodunnit-historie

Hamletscenens leder Lars Romann Engel præsenterer atter en selvskreven...

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende...

Operachef Philipp Kochheim modtager H.C. Andersen Prisen 2024

Philipp Kochheim, der frem til 1. maj er operachef...

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

★★★☆☆☆ Hamlets stjerne – Shakespeare og astrologien i rodet whodunnit-historie

Hamletscenens leder Lars Romann Engel præsenterer atter en selvskreven...

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende...

Operachef Philipp Kochheim modtager H.C. Andersen Prisen 2024

Philipp Kochheim, der frem til 1. maj er operachef...

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i...
Annonce
Gitta Malling
Gitta Malling
Teaterleder, Limfjordsteatret. Udvalgsleder, Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg fr scenekunst.

★★★☆☆☆ Hamlets stjerne – Shakespeare og astrologien i rodet whodunnit-historie

Hamletscenens leder Lars Romann Engel præsenterer atter en selvskreven forestilling, der gentænker Shakespeares værk i en mere nutidig kontekst med referencer til danmarkhistoriske lokaliteter....

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende støtte som lille storbyteater i København. Teatrets to ledere, Pelle Nordhøj Kann og Christine Worre...

Operachef Philipp Kochheim modtager H.C. Andersen Prisen 2024

Philipp Kochheim, der frem til 1. maj er operachef for Den Jyske Opera, modtager H.C. Andersen Prisen 2024 for sit arbejde med H.C. Andersens...