Del

Nycirkus, dukketeater, dans og musikteater. I februar/marts giver Udviklingsplatformen for Scenekunst tid i rum til fire kunstneriske udviklingsforløb fra den frie, eksperimenterende scenekunst.

Ofte kan prøvetid i en back box være lige det, som mangler, for at scenekunstnere kan udvikle nye elementer, koreografier eller effekter til en scenekunstnerisk produktion. Det kræver nemlig tid i rum at afprøve ideer og eksperimentere for at kunne udvikle nyskabende scenekunst.

Udviklingsplatformen for Scenekunst giver i februar/marts tid i rum til fire nye kunstneriske udviklingsforløb fra den frie, uafhængige scenekunst. Fokus er på at afprøve teknikker, skabe nye elementer og udvikle kunstneriske ideer. Ud over en professionel proscenium sal på Folketeatrets Lille Turnéscene får projekterne også stillet en konsulent til rådighed. De fire projekter er udvalgt gennem TID I RUM – OPEN CALL: Hvidkildevej, som havde ansøgningsfrist d. 1. december 2021.

Nycirkus og danserens arbejde

Artister og idemagere Signe Løve Anderskov (Cikaros) og Henriette Aarup (Teater Kimone) har begge 20 års erfaring inden for nycirkus og fysisk teater. Fokus for deres kunstneriske undersøgelse er at udforske en ny cirkusrekvisit/scenografisk element – én stor kube formet af tilsammen 12 metalrør. Kuben bliver det bærende element i en nycirkusforestilling, som cirkler om temaet perspektiv. Henriette Aarup og Signe Løve Anderskov skal i løbet af det kunstneriske udviklingsforløb udvikle materiale og afsøge hvilke fysiske muligheder, kube-konstruktionen åbner op for.

Marie Topp (Visible Effects) skaber konceptbaserede koreografier på grundlag af intens bevægelsesresearch, der med udgangspunkt i et værkkoncept har til formål at sætte danseren i kropslige og følelsesmæssige tilstande, “states”. Topps værker er kendetegnede af, at alle parametre, som fx koreografi, lys og lyd, er drevet af en dramaturgi, som tager sit afsæt i danserens arbejde.
Den kunstneriske undersøgelse har fokus på at eksperimentere i et tværæstetisk felt mellem konceptuelt lysdesign og koreografi og afprøver koreografi og lysdesign til produktionen The Labyrinth.

Nye tid i rumforløb
Evi Arnsbjerg Brygmann og Bianka Drozdik. Pressefoto.

Den perfekte MUS-samtale og papir som materiale

Forestillingen M.U.S. er en nyskrevet, musikalsk komedie, som tager udgangspunkt i forestillingen om DEN PERFEKTE MUS-SAMTALE. Med forestillingen vil Solvej Kyung-Sook Christiansen og Kathrine Høj Andersen (Teater STUK) undersøge, hvordan markedskræfterne påvirker vores samfund, mellemmenneskelige relationer og det enkelte individ. Fokus for den kunstneriske undersøgelse er at kickstarte manuskriptudviklingen til forestillingen. Herunder lave research og afvikle en workshop med fokus på at generere materiale og udvikle koncept og form for forestillingen.

Evi Arnsbjerg Brygmann og Bianka Drozdik er begge  uddannet som dukkespillere ved Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch i Berlin. Fokus for deres kunstneriske undersøgelse er at arbejde med papir og undersøge, hvordan papir som materiale i en æstetisk og performativ kontekst kan bringes til live, vokse og forgå.  Herunder videreudvikle den kunstneriske idé og afprøve koreografi med fokus på, hvordan papir som materiale kan fortælle historier og interagere med publikum. Projektet med arbejdstitlen Paperlicious vil i første omgang bliver præsenteret som en workshop til en konference for terapeuter, som anvender dukker i deres terapi.

Læs mere om konceptet tid i rum her.

Kilde: Pressemeddelelse, Udviklingsplatformen for Scenekunst

TID I RUM – Hvidkildevej er residensforløb til kunstnerisk udvikling på Folketeatrets lille turnescene på Hvidkildevej 64 i Nordvest. Forløbene er af én til to uges varighed og ligger fra uge 9 – 14 i 2022. Ud over et gratis scenerum /prosceniumscene får de udvalgte kunstneriske undersøgelser stillet en faglig sparringspartner til rådighed, der giver feedback i processen. Formålet med TID I RUM er at give frie scenekunstnere og kompagnier tid i rum til at undersøge et kunstnerisk tema, form, arbejdsmetode eller lignende i et tidligt stadie i en kunstnerisk proces.

Udviklingsplatformen for Scenekunst har til formål at bidrage til udviklingen af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark - til gavn for hele scenekunstbranchen og publikum. Udviklingsplatformen har eksisteret siden 2016 og opererer pt. i sin anden bevillingsperiode 2020-24 med midler fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden, som er opdragsgivere til Udviklingsplatformen.